CDA wil zebrapad in regenboogkleuren aan Theodorus Rijkersstraat: ’Iedereen is welkom in Den Helder’

Een regenboogzebrapad hier in Rotterdam. Het kleurrijke zebrapad draagt bij aan de zichtbaarheid van de seksuele diversiteit in de stad.
© Archieffoto
Den Helder

Het CDA pleit voor de aanleg van een regenboogzebrapad aan de Theodorus Rijkersstraat. Daartoe dient de fractie komende maandag tijdens de raadsvergadering een motie in.

In de motie stelt raadslid Edwin Krijns dat er in Den Helder nog geen regenboogzebrapad is. ,,Regenboogzebrapaden zijn ondersteunend aan het feit dat in Den Helder iedereen ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of seksuele gerichtheid welkom is. Hiermee wordt een signaal afgegeven om bewustwording en tolerantie voor LHBTI-ers te vergroten. Dit soort zebra’s worden ook al in andere gemeenten ingezet en moeten voldoen aan de wettelijke eisen.’’

Speeltuintje

Het CDA zegt juist voor de Theodorus Rijkersstraat te kiezen omdat omwonenden daar al jaren aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de straat. ,,Buurtkinderen moeten deze weg veelvuldig oversteken om van hun huis het speeltuintje in de straat te bereiken en vice versa. Wegverkeer komend vanaf de Kanaalweg houdt geregeld onvoldoende rekening met kwetsbare medeweggebruikers.’’

Het CDA zou willen dat dit zebrapad wordt gerealiseerd in de omgeving van het speeltuintje. Als dit niet mogelijk is, dan moet de verkeersveiligheid van de Theodorus Rijkerstraat in ieder geval worden verbeterd in samenspraak met de buurtbewoners.

Ook zou de fractie dan graag zien dat er elders in Den Helder een regeboogzebrapad wordt aangelegd.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.