Zaanstad loopt achter bij huisvesting vluchtelingen

Zaanstad moet vluchtelingen huisvesten.

Zaanstad moet vluchtelingen huisvesten.© foto anp

Rob Swart
Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft dit jaar tot nu toe een zeer gering aantal vluchtelingen gehuisvest. In de tweede helft van het jaar wordt een extra toestroom verwacht.

Jaarlijks moet Zaanstad een landelijk vastgesteld aantal statushouders opnemen. Ten tijde van de grote toestroom van 2016 waren dat er bijna vierhonderd. Voor 2020 staat er een verplichting van 107.

In het eerste half jaar zijn het er maar twintig geworden. Zaanstad heeft vorig jaar meer vluchtelingen opgevangen dan moest en dat aantal mag in mindering worden gebracht op de taakstelling van dit jaar. Daar komt bij dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst een achterstand heeft. Er resteerde een taakstelling van 24 en die heeft de gemeente niet helemaal waar kunnen maken want er kwamen er twintig. Dat heeft te maken met een aantal nieuwe inwoners die in april en mei zouden komen maar door corona is hun verhuizing uitgesteld naar deze periode. Het gaat daarbij om zogenaamde hervestigers die op voordracht van vluchtelingenorganisatie UNHCR direct vanuit het vluchtelingenkamp, zonder asielprocedure een woonplaats krijgen.

De vergunninghouders worden in heel Zaanstad gehuisvest met uitzondering van de wijken Poelenburg en Peldersveld. Die wijken wil Zaanstad versterken door alleen nieuwe inwoners met een baan toe te laten.

In de tweede helft van 2020 moet Zaanstad volgens de voorschriften 62 statushouders huisvesten.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Meest gelezen