Premium

Nieuw RIVM-onderzoek in Wijk aan Zee: nu viermaal zoveel kankerverwekkende PAK’s als na onderzoek in maart 2019

Inwoners van Wijk aan Zee maken zich zorgen over gezondheidsbedreigende uitstoot van buurman Tata Steel.
© foto dirk-jan prins
Wijk aan Zee

De hoeveelheid kankerverwekkende PAK’s in Wijk aan Zee is blijkens een onderzoek van het RIVM in juni dit jaar met 367 procent gestegen ten opzichte van een eerder onderzoek in maart 2019. Ook de hoeveelheid lood in veegmonsters is gestegen.

PAK’s (voluit: polycyclische aromatische koolwaterstoffen) komen voor in vele emissies van Tata Steel, onder meer in grafietregens en rauwe ovens van de kooksfabrieken. PAK’s veroorzaken kanker als ze via de huid of mond in het lichaam komen. In maart 2019 voerde het RIVM een eerste onderzoek uit op negen plekken in Wijk aan Zee. Op die plekken veegden de onderzoekers toen 2222 microgram van het kankerverwekkende spul op per vierkante meter. Op 23 juni 2020 werd het onderzoek herhaald, na grote druk van omwonenden op de provincie. Er werd toen op de negen onderzoekslocaties 8051 microgram opgeveegd. Bijna viermaal zoveel.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen