Premium

Bomen tegen bommen: Green Legacy Hiroshima Inititative vraagt aandacht voor blijvend gevaar kernwapens

In de jaren na de vernietigende atoomexplosie bleek dat 173 bomen in het centrum van de stad nog in leven waren.
© Foto The LIFE Picture Collection/Getty Images

Het is moeilijk voorstelbaar dat leven, welk leven ook, de vernietigende atoomexplosie kon doorstaan die op 6 augustus 1945 Hiroshima in de as legde. In een fractie van een seconde stierven 78.000 mensen. Toch bleek in de jaren daarna dat 173 bomen in het centrum van de stad de explosie op de een of andere manier hadden overleefd. Ze liepen weer uit, meestal vanuit hun wortels, soms vanuit de verkoolde stronk.

De inwoners van Hiroshima koesteren deze bomen. Het zijn de ’bomen-die-alles-zagen’. Ze heten overlevingsbomen, in het Japans ’hibaku-jumoku’. In 2011 kwamen twee inwoners van de stad, Nassrine Azimi and Tomoko Watanabe, op het idee om de bomen te gebruiken voor een internationaal vredesproject. Door overal ter wereld nakomelingen van overlevingsbomen te planten, wilden de initiatiefneemsters twee boodschappen verknopen: waarschuwen voor het nog altijd dreigende gevaar van atoomwapens en aandacht vragen voor het belang van ecologie en biodiversiteit.

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.