Gastschrijver: ’Leefbaarheid Castricum niet inleveren voor auto’

Overzicht van het vijfde alternatief, gebruikmakend van de bestaande infrastructuur. Regionale routes, ontsluitingsroutes, 30 km per uur-zones en autoknips. De basis van de kaart: het Castricums gemeentelijke Fietsnetwerk.

Overzicht van het vijfde alternatief, gebruikmakend van de bestaande infrastructuur. Regionale routes, ontsluitingsroutes, 30 km per uur-zones en autoknips. De basis van de kaart: het Castricums gemeentelijke Fietsnetwerk.

Alex van der Leest
Castricum

Een ’duivels dilemma’ noemde Dave van Ooijen het vorige week in deze krant. Het ging over de vier alternatieven die nu worden onderzocht om veiligheid en doorstroming op de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg in Castricum te bevorderen. Alternatieven met extra asfalt of tunnels voor auto’s.

De Fietsersbond vindt de autolobby bij dit alles te dominant en ziet mogelijkheden voor een aanvaardbaar alternatief, gebruik makend van de al bestaande infrastructuur. De bond werkte dat uit in een vijfde alternatief en pleit ervoor ook dat te onderzoeken.

Voor het vijfde alternatief gaat de bond ervan uit dat de onveiligheid voor auto’s op de spoorwegovergang op korte termijn wordt aangepakt. De gemeente bereidt daarvoor momenteel een gelijkvloerse oplossing voor. De oplossing beperkt het rechts afslaan van auto’s vlak na de overweg. Dat is nodig, omdat die rechts afslaande auto’s voorrang moeten verlenen aan fietsers, waardoor er soms plots files ontstaan, zodat auto’s op de spoorwegovergang tot stilstand komen en tussen dichte spoorbomen kunnen belanden.

Vijfde alternatief

ProRail verwacht dat bovenop deze oplossing op termijn extra maatregelen nodig zijn. Het kwartet ’oplossingen’ dat nu in beeld is, stelt de auto centraal. De Fietsersbond presenteert op haar website het vijfde alternatief, zonder extra asfalt of tunnels voor auto’s. Zonder een onnodige forse aanslag op de leefbaarheid in Castricum.

Bij het vijfde alternatief maken auto’s vooral gebruik van de ’noordroute’, via onder meer de Soomerwegh, de N513 (Zeeweg) en de N203 (zie kaartje). Want vergeleken met de route via de overweg scheelt die ’noordroute’ voor de meeste Castricummers nu al weinig tijd en soms is het via de N513/Zeeweg naar Beverwijk zelfs minuten sneller dan via de overweg.

Kern van het alternatief is het ontmoedigen van autoverkeer via de overweg en stimuleren van gebruik van de bestaande structuur via de ’noordroute’. Het langer gesloten zijn van de spoorbomen wordt in dit plan gecombineerd met andere maatregelen, zoals uitbreiden van de 30 km per uur-zone. Ook bevat het plan voorstellen om sluipverkeer, zoals in de Bakkummerstraat, tegen te gaan.

Schadelijk

Met de verdere uitwerking van het vijfde alternatief kan een betere afgewogen keuze worden gemaakt. Immers, niet alleen zorgen de vier auto-oplossingen voor meer autodrukte, maar ze zijn ook schadelijk voor leefbaarheid en natuur. Bovendien maakt het autokwartet het voor fietsers onveiliger, ongemakkelijker, onplezieriger en er moet bovendien worden omgefietst.

Het vijfde alternatief kan door de relatieve eenvoud, vergeleken met de auto-alternatieven razendsnel worden gerealiseerd, geëvalueerd en geperfectioneerd. En het bespaart tientallen miljoenen euro’s.

Alex van der Leest is secretaris van de Fietsersbond Castricum.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen