College wil nieuw stadhuis in stationsgebied van Hoorn

Het stationsgebied van Hoorn.
© FOTO: © HANS VAN WEEL
Hoorn

Het college van Hoorn ziet een nieuw stadhuis het liefst in het stationsgebied verrijzen. Dat blijkt uit het voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Verschillende fracties, waaronder de PvdA, reageren verbolgen over de manier van communiceren vanuit het college en de inhoud van het persbericht.

Op dinsdag 15 september beslist de Hoornse raad of het stadhuis gerenoveerd wordt of dat er een nieuw stadhuis komt. Het stadhuis is verouderd en voldoet niet aan de nieuwe duurzaamheidseisen voor kantoorpanden, zo concludeert het college. Nieuwbouw of renovatie ligt politiek erg gevoelig. Net als de plek waar dan een nieuw stadhuis zou moeten komen. Eerder werd dit punt tijdens een politieke discussie over de invulling van het stationsgebied ook vermeden. Maar het college geeft nu aan deze plek op het oog te hebben omdat ’dit meer kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad’, zo wordt gemeld in een verklaring.

Verschillende fracties geven aan verbaasd te zijn over het plan van het college. Zij vinden dat burgemeester en wethouders voor de muziek uitlopen door nu al hun keuze kenbaar te maken. Volgens hen staat ook nog niet vast dat er wel een nieuw stadhuis komt. Het persbericht dat woensdag werd rondgestuurd waarin het college het eigen standpunt verdedigt wordt door hen ’ronkend’ genoemd.

In 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland minimaal energielabel C en in 2030 naar verwachting label A hebben. Het huidige stadhuis, dat in de jaren ’70 werd gebouwd, is verouderd en moet ingrijpend gerenoveerd worden om aan deze duurzaamheidseisen te voldoen. ,,Daarnaast is het stadhuis te groot, doordat medewerkers vaker thuis of buiten de deur werken en is de inrichting niet geschikt voor huidige en nieuwe manieren van werken’’, aldus het college. De Hoornse raad gaf in juli 2019 de opdracht om de scenario’s renovatie en nieuwbouw in de Poort van Hoorn (stationsgebied) uit te werken in twee programma’s van eisen en visies op stadsontwikkeling.

Kosten

De uitkomst is dat de kosten voor renovatie en nieuwbouw nagenoeg gelijk zijn, zo is de conclusie van de gemeente. ,,Nieuwbouw is jaarlijks slechts 20.000 euro duurder. Een nieuw gebouw heeft wel meer mogelijkheden als het gaat om duurzaamheid; een energie- en klimaatneutraalgebouw is in het geval van renovatie niet haalbaar. Daarbij kan het bestaande pand een andere bestemming krijgen, zoals (zorg)woningen. Een ‘huis van de stad’, waarin meerdere maatschappelijke instellingen samen met de gemeente ondergebracht worden en samenwerken, is op de huidige locatie niet haalbaar. Verder is gebleken dat nieuwbouw meer kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad’’, aldus het college in een persbericht.

Wethouder Arthur Helling zegt dat renovatie iets goedkoper is. ,,Als je alleen naar geld kijkt, is dat de beste keuze. Dit is echter een keuze die je voor tientallen jaren maakt. Dat vraagt van ons als stadsbestuur om niet alleen naar vandaag, maar ook naar de verdere toekomst te kijken. Met die blik vooruit zijn wij ervan overtuigd dat nieuwbouw de stad meer oplevert, vooral als je kijkt naar de kansen voor stadsontwikkeling. De meerderheid van de raad heeft de ambitie uitgesproken om ‘meer stad’ te worden. Dat betekent dat Hoorn, vooral in de rand rond de binnenstad moet groeien en stedelijker moet worden. De ontwikkeling van de Poort van Hoorn (stationsgebied en omgeving, waaronder Pelmolenpad) is daarbij cruciaal.’’

In dit gebied moeten de komende jaren minimaal 1.000 woningen gebouwd worden.

Mes

,,Een nieuw stadhuis geeft een enorme beweging aan de ontwikkeling van dit gebied’’, zegt Helling. ,,Door hier te investeren laat je als gemeente zien dat je gelooft in die ontwikkeling. Daarbij kunnen het stationsgebied en de binnenstad een stadhuis ook goed gebruiken, omdat het zorgt voor de nodige dynamiek en afwisseling ten opzichte van het grote aantal woningen. Op de Nieuwe Steen ontstaat vervolgens ook de ruimte voor (sociale) woningbouw. Het mes snijdt met nieuwbouw dus aan twee kanten. Het brengt de ontwikkeling van de Poort van Hoorn op gang én draagt bij aan een oplossing voor het woningtekort in de stad. Alles overwegende hebben wij daarom besloten om nieuwbouw in het stationsgebied te adviseren.’

Op dinsdag 27 augustus bespreekt de algemene raadscommissie het voorstel. Op dinsdag 15 september neemt de raad een definitief besluit over de toekomst van het stadhuis.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen