Kritiek op Hoorns voornemen zebrapaden te laten verdwijnen ’om oversteek voor voetgangers veiliger te maken’

Het zebrapad op de Westerblokker nabij de Bramleylaan.
© Foto Mediahuis
Blokker

Twee zebrapaden op de Westerblokker staan op de nominatie om te verdwijnen. Fractie Tonnaer, met zes zetels de grootste fractie in de gemeenteraad van Hoorn, heeft hierover kritische vragen gesteld aan burgemeester en wethouders.

Raadslid Onno Egtberts verwijst hierin naar een brief die bewoners van de Westerblokker deze maand hebben gekregen. De projectleider meldt daarin dat 3 augustus wordt gestart met het vernieuwen van het wegdek van de Westerblokker en dat de zebrapaden bij de kruising met de Tortelduif en die bij de kruising met de Bramleylaan (bij de Aldi) zullen verdwijnen.

Zebrapad bij de Tortelduif.
© Foto Cyclomedia

Egtberts citeert een deel van de uitleg van de projectleider van de gemeente. Die komt er op neer dat zebrapaden onveiliger zijn dan ze lijken, omdat voetgangers vaak voorrang nemen, terwijl dat niet altijd kan. Die ’schijnveiligheid’ is er niet meer in de nieuwe situatie zonder zebrapad. Dan heeft de voetganger geen voorrang meer, moet hij goed kijken naar het naderende verkeer of er overgestoken kan worden en wordt de oversteek veiliger, aldus de gemeente.

Fractie Tonnaer is het daar absoluut niet mee eens. ’Door het verwijderen van de twee zebrapaden wordt de toch al kwetsbare positie van de voetgangers verder vergroot’, schrijft Egtberts. De fractie vindt dat de gemeente weggebruikers gewoon moet houden aan het reglement verkeersregels en verkeerstekens, waarin staat dat zij voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of op het punt staan dat te doen, voor moeten laten gaan.

De fractie wil dan ook ’net als de bewoners van Blokker’ dat de zebrapaden na de herasfaltering opnieuw worden aangebracht. Ze vraagt zich verder af of er in de nabije toekomst nog meer zebrapaden worden verwijderd en zo ja, waar en hoeveel.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen