De Vorstin en het Filmtheater krijgen tonnen uit het coronafonds, maar voor De Vorstin wel een stuk minder dan verwacht

Leander Mascini
Hilversum

De aanvraag van De Vorstin en het Filmtheater om steun te krijgen uit het landelijke coronafonds is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gehonoreerd. Wel is het zo dat De Vorstin bijna de helft krijgt van het aangevraagde bedrag.

Het Filmtheater krijgt het eerder aangevraagde bedrag van 141.000 euro. De Vorstin ontvangt 117.155 euro. Terwijl de culturele instelling had aangegeven 225.000 euro nodig te hebben. De gemeente verdubbelt de bedragen. Dat was een voorwaarde waardoor de instanties gebruik konden maken van de steun uit het Fonds Podiumkunsten en het Filmfonds. Alleen wanneer Hilversum het bedrag zou ’matchen’, zou het ministerie de steun toekennen. Het college meldde bij de aanmelding al bereid te zijn om dat geld op tafel leggen.

Lees ook: Wilco Witte van het Hilversumse poppodium De Vorstin blij met de zak geld uit Den Haag, maar coranacrisis ’moet niet veel langer duren’

Het landelijke noodfonds is bedoeld voor een beperkt aantal culturele instellingen, die aanvullende ondersteuning ontvangen van gemeente en/of provincie. Het gaat om instellingen zoals (pop)podia en filmtheaters, die door de rijksfondsen zijn aangewezen als vitale regionale functie.

Lees ook: Filmtheater Hilversum en De Vorstin hopen op 732.000 euro uit noodfondsen van Rijk en gemeente

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen