Politiek wil aanpak misstanden in de turnsport. ’Bond moet zichzelf spiegel voorhouden’

Attje Kuiken (PvdA): ,,Hoe serieus worden de slachtoffers genomen?’’
© Foto Paul Dijkstra
Amsterdam

Aan grensoverschrijdend gedrag in de sport moet echt paal en perk worden gesteld, menen politici. De Nederlandse gymnastiekunie (KNGU) dient rekenschap af te leggen, de verjaringstermijn op grensoverschrijdend gedrag als strafbaar feit moet worden geschrapt en het meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) zou niet langer onderdeel moeten zijn van sportkoepel NOC NSF. ,,Er is onvoldoende urgentie.’’

’Misselijkmakend’, noemt Tweede-Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA de bekentenis van de gerenommeerde trainer Gerrit Beltman en de getuigenissen van tien (ex-)turnsters die afgelopen zaterdag in deze krant, die tot in detail het schrikbewind van zes hoofdcoaches op acht trainingslocaties beschrijven. ,,Het blijft te veel bij constateren en rapporteren’’, bekritiseert collega-Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks de handelwijze van de KNGU.

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema, die zaterdag schriftelijke vragen aan minister van Sport Tamara van Ark stelde: ,,Ik ben overtuigd van de goede wil van de KNGU, het is vooral zaak de bond politiek te ondersteunen in het uitbannen van grensoverschrijdend gedrag.’’

Spiegel voorhouden

,,Wat mij heel erg kwaad maakt, is de opmerking vanuit de bond dat ’het toen zo was’ ’’, aldus Kuiken. ,,Het beeld dat wordt geschetst, is dat het juist nu nóg gebeurt. Dat besef wil kennelijk maar niet doordringen. Wat is er dan geleerd van het verleden, hoe serieus worden de slachtoffers genomen? De bond moet zichzelf óók een spiegel durven voorhouden.’’

,,Tientallen jaren is dit aan de gang, en waar staan we?’’, zegt Westerveld. ,,De problematiek wordt gezien, tóch gaat het onverminderd door. Actie is dringend nodig. Dat vraagt om politieke agendering en lef.’’

Pedagogiek

Heerema wil zich hardmaken voor uniformering in de trainersopleidingen. ,,Nu verschilt dat per bond. Meer stroomlijning is gewenst, met nadruk op pedagogiek.’’

Kuiken en Westerveld vinden dat de toetsing kritisch onder de loep dient te worden genomen. ,,Organisaties kunnen er belang bij hebben de vuile was binnen te houden. Het meldpunt en het tuchtrecht lijken als schaamlap te worden gebruikt om strafbare feiten te verhullen’’, stelt Kuiken. ,,We hebben het hier over kindermishandeling’’, benadrukt Westerveld. ,,Slachtoffers zouden zich om die reden volledig veilig moeten voelen om het bij het CVSN aan te kaarten. Maar biedt dat meldpunt wel veiligheid, aangezien het ressorteert onder NOC NSF? We moeten voorkomen dat het dient als damage control.’’

Kuiken is blij dat er een onafhankelijk onderzoek komt. ,,Verder zou ik graag zien dat het meldpunt CVSN en de vertrouwenspersonen een volstrekt onafhankelijke positie krijgen.’’

Heerema vraagt zich af of er wel sprake is van een waterdicht systeem, zodat coaches die over de schreef gaan niet van de ene sportvereniging naar de andere kunnen overstappen.

,,Zo niet, dan zijn er aanvullende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat trainerslicenties worden ingetrokken. Het kan niet zo zijn dat deze trainers nog langer in de zaal staan. Sorry zeggen is niet voldoende.’’

Verjaringstermijn

Dat er een verjaringstermijn – twintig jaar voor zware vergrijpen als kindermishandeling, gerekend vanaf 18-jarige leeftijd – geldt, is Westerveld een doorn in het oog.

,,Als gevolg van trauma’s kost het tijd voordat iemand naar buiten durft te treden. Zo’n stap, zoals nu door deze turnsters gezet, vergt ongelooflijke moed. Het is pervers als door verjaring strafvervolging uitblijft.’’

Heerema denkt daar genuanceerder over. ,,Sinds kort kun je tot je 38e aangifte doen. Ik hoop dat veel turnsters dat zullen doen.’’

Meer nieuws uit Sport

Meest gelezen