Gooise arbeidsmarkt lijkt zich te herpakken, werkloosheid nauwelijks gestegen afgelopen maand

Het aantal vacatures in de regio is in juni weer iets gestegen.
© Foto ANP
Hilversum

De werkloosheid in de regio Gooi en Vechtstreek is nauwelijks gestegen. Slechts 36 mensen vroegen afgelopen maand een WW-uitkering aan. Dat blijkt uit de maandelijkse arbeidsmonitor van het UWV. ’De arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek lijkt op een kantelpunt aangekomen te zijn’, constateert de uitkeringsinstantie dan ook.

Dit is een opvallende trendbreuk ten opzichte van de afgelopen maanden. Onder druk van de coronacrisis was er sinds maart een flinke stijging te zien van het aantal WW-uitkeringen. Die is in juni zo goed als tot stilstand gekomen. Desondanks doet de regionale arbeidsmarkt het nog wel wat slechter dan de landelijke tendens. Waar in het Gooi en de Vechtstreek - inclusief Eemnes - meer uitkeringen zijn aangevraagd, daalde dat aantal landelijk gezien.

De sectoren waar de hardste klappen vallen zijn nog steeds dezelfde. De cultuursector en de detailhandel lieten procentueel het grootste aantal ontslagen zien. Aan de andere kant zijn er ook positieve uitschieters. Die vallen te noteren in de bouw en de zorgsector, waar juist meer mensen een baan hebben weten te vinden.

De stabilisatie betekent zeker niet dat de arbeidsmarkt al is hersteld. Het totaal aantal werkloosheidsuitkeringen in de regio is met 4583 nog altijd bijna eenvijfde hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Lichtpuntje hierbij is dan weer dat deze stijging met bijna 20 procent ruim lager is dan de landelijke cijfers. In heel Nederland is het aantal uitkeringen ten opzichte van vorig jaar namelijk met bijna 25 procent gestegen.

Begin juli bracht het UWV bovendien een update uit over de ontwikkeling van online vacatures. Hieruit blijkt dat de vacaturedaling in de afgelopen drie maanden het sterkst was in Groot Amsterdam. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is - net zoals landelijk - te zien dat de afname van vacatures is gestopt. Sterker, de laatste vier weken is er weer een lichte toename te zien. Ook dat is een indicatie dat de arbeidsmarkt zich mogelijk aan het stabiliseren is.

Op zich is de toename van het aantal vacatures dus positief, al dient hier ook wel de kanttekening bij dat het aantal vacatures nog altijd veel lager is dan in de periode vóór de coronacrisis.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen