Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie.

Advertorial

Submarine Valley van thyssenkrupp Marine Systems betekent werk voor Noord-Holland

Den Helder

Een speciaal terrein op de marinescheepswerf in Den Helder wordt omgebouwd tot ‘Submarine Valley’.

Drie Europese werven zijn in competitie voor de miljardenorder van vier nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine ter vervanging van de Walrusklasse. Als het aan het Duitse thyssenkrupp Marine Systems ligt, zullen de nieuwe onderzeeërs in Noord-Holland worden afgebouwd en onderhouden. Als thyssenkrupp Marine Systems erin slaagt de klus binnen te halen, betekent dat goed nieuws voor Den Helder. Naar schatting zal de ontwikkeling van de ‘submarines’ goed zijn voor 500 directe en 1500 indirecte banen voor een langdurige periode van minimaal 30 jaar.

Toename werkgelegenheid voor regio

“Als het contract getekend wordt, kan de eerste boot vijf jaar later in de haven van Den Helder te water gelaten worden”, zegt Holger Isbrecht van thyssenkrupp Marine Systems. “De bedoeling is dat er uiteindelijk mondiaal toonaangevende onderzeeërs worden gebouwd ter vervanging van de huidige Walrusklasse. Daarvoor zal op het marineterrein in Den Helder een ‘Center for Submarine Sustainment and Innovation’ (CSSI) verrijzen, ook wel Submarine Valley genoemd. Dit willen we ontwikkelen in samenwerking met de lokale overheid en industriële partners uit de Nederlandse defensie- en technologiesector. We staan daarbij open voor alle relevante partijen, ook voor bijvoorbeeld Damen Shipyards.”

Deze ‘Submarine Valley’ zou een belangrijke upgrade betekenen voor de werkgelegenheid in de regio Noord-Holland. De maritieme sector is sowieso al een belangrijke industrie voor Nederland en de Noord-Hollandse regio in het bijzonder. Volgens de laatste Maritieme Monitor hadden er in 2018 167.181 werknemers hun baan direct aan deze sector te danken. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2014, toen er aan 72.300 mensen direct werk werd geboden. Indirect hadden in 2018 nog eens ongeveer 110.000 mensen werk door de maritieme sector. En naar verwachting zal het aantal banen toenemen, zeker als de nieuwe onderzeeërs in Den Helder afgebouwd gaan worden.

Ook baat op de langere termijn

De regio zal door de overdracht van onderzeeboottechnologie, de uitwisseling van bemanningsleden en langdurige ondersteuning voor het onderhoud van de onderzeeboten ook op langere termijn baat hebben bij de Submarine Valley. ”Den Helder heeft al veel ervaring met het onderhoud van onderzeeboten. We kunnen daar veel kennis en ervaring aan toevoegen”, aldus Isbrecht.

Ook door het aanbieden van opleidingen en on the job trainingen in nauwe samenwerking met regionale instituten voor al het benodigde personeel, draagt thyssenkrupp Marine Systems bij aan een grotere werkgelegenheid en goede economische perspectieven voor Noord-Holland. “Niet alleen deze provincie zal profijt hebben van de onderzeebootbouw. Met het opleiden en trainen van het benodigde personeel, wordt de expertise van onderzeese producties overgedragen aan leden van de Koninklijke Marine, Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen”, aldus Isbrecht. Hij gelooft dat door de toename van de productiecapaciteit, de bundeling van ervaring en de overdracht van technologie deze locatie uit zal groeien tot een Europees centrum voor onderwatertechnologie, wat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse maritieme industrie.

Advertorial