Handhaving en beveiliging afvaldepot in coronatijd kost Enkhuizen veel geld

Drukte bij vuilstort Enkhuizen in coronatijd
© archieffoto
Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen is heel wat geld kwijt aan kosten als gevolg van maatregelen die nodig bleken vanwege de coronapandemie. Ook zijn er tegenvallers aan de inkomstenkant.

Dat blijkt uit het overzicht dat de gemeenteraad gekregen heeft. Zo zijn kosten uitgegeven aan communicatie, live streamen en verkeersmaatregelen. De hoogste kosten op dat gebied betroffen de inhuur van handhaving in de stad, 44.700 euro, en de beveiliging van het afvaldepot. Dat kostte de gemeente 35.700 euro.

Opruimen

Toen het virus toesloeg besloten veel inwoners op te ruimen, met als gevolg lange files bij de milieustraten in Enkhuizen, Hoorn en Medemblik. Om dit in goede banen te leiden hebben verkeersregelaars maandenlang de boel ter plekke geregeld. Deze kosten worden overigens omgeslagen over de zeven West-Friese gemeenten, omdat alle inwoners bij deze depots hun grof huisvuil aanbieden.

Hiernaast mist Enkhuizen bijna vijf mille aan gederfde legesopbrengsten. De gemeente verwacht daarnaast voor 2020 zo’n 20.000 euro aan gederfde inkomsten op bestuurlijk gebied. Ook aan havengelden, toeristenbelasting, vermakelijkheidsretributie, stagelden voor de kermis en precariorechten mist Enkhuizen dit seizoen behoorlijk wat inkomsten. Het college verwacht niet dat de compensatie hiervan toereikend zal zijn.

Voorschot

Voor de Tozo-regeling, gericht op steun aan zelfstandige ondernemers, zijn drie voorschotten van het Rijk ontvangen voor totaal bijna 2,4 miljoen euro. Deze voorschotten zijn geheel doorbetaald en worden op termijn afgerekend op basis van werkelijke kosten, maar deze voorschotten zijn vooralsnog ruim voldoende.

Enkhuizen krijgt als compensatie van de coronakosten van het Rijk een bedrag van 276 mille. Dit zijn algemene middelen, die niet hoeven worden afgerekend op basis van werkelijke kosten.

De financiële gevolgen voor Enkhuizen komen in de najaarsrapportage 2020 tot uiting.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen