Na verschijnen rapport over ultrafijnstof maakt Beverwijkse wethouder Erol zich zorgen: ’Dit is in korte tijd het tweede rapport met een zorgelijke uitkomst voor onze inwoners’

Wethouder Haydar Erol.
© Archieffoto Heleen Vink
Beverwijk

Wethouder Haydar Erol van milieu en gezondheid van Beverwijk maakt zich zorgen over een RIVM-rapport waarin staat dat het gehalte aan ultrafijnstof in Wijk aan Zee is net zo hoog als dat in een drukke straat in een stad.

,,Dit is in korte tijd het tweede rapport met een zorgelijke uitkomst voor onze inwoners’’, reageert Erol. ,,Hoewel het onderzoek geen uitspraken doet over gezondheidseffecten van ultafijnstof, kan ik me goed voorstellen dat de ongerustheid bij bewoners over hun gezondheid toeneemt.’’

Het RIVM wijst in het nieuwe rapport geen verdachten aan voor de verspreiding van het ultrafijnstof. Industrie (Tata Steel zit zeer dichtbij), scheepvaart en luchtverkeer worden genoemd als mogelijke bronnen.

In Beverwijk werd meer gemeten dan in een ultrafijnstofmeetstation in Amsterdam-West. De hoogste aantallen stofdeeltjes werden echter gemeten in Wijk aan Zee. De badplaats is wat dit betreft vergelijkbaar met een drukke straat in een stad. Er is veel meer gemeten in de kustplaats dan in het meetstation in Amsterdam-West.

Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk beschouwt het rapport als een extra onderbouwing voor haar inzet voor verbetering van de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de gemeente.

,,Het is opnieuw aangetoond dat een groot deel van de uitstoot van het industriegebied in de gemeente Beverwijk terechtkomt. Daarom zal ik me hard maken voor een aanscherping van de vergunningen, en het stimuleren van investeringen in meer innovatieve, duurzame en schone technieken’’, aldus wethouder Erol.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen