Klokkenluider Frits Veerman uit Huizen die diefstal atoomgeheimen meldde, krijgt na veertig jaar eerherstel

Frits Veerman in 2011.
Huizen

Klokkenluider Frits Veerman die ruim veertig jaar geleden bij Urenco in Almelo aankaartte dat een Pakistaanse collega mogelijk atoomgeheimen stal, krijgt alsnog gelijk van het Huis voor Klokkenluiders. Dat concludeert na onderzoek dat de melding terecht was gedaan en dat ’het aannemelijk is’ dat de klokkenluider daarna zelf is benadeeld door zijn werkgever. Mede dankzij de gestolen informatie kon Pakistan jaren later een atoombom maken.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak is blij dat de klokkenluider, Frits Veerman, hiermee eerherstel krijgt. "Deze kennis is waarschijnlijk ook gedeeld met andere landen. Frits Veerman meldde deze spionage bij zijn baas en ook bij de geheime diensten. Daarna werd Veerman zélf gevangen genomen, geïntimideerd en ontslagen. Zijn leven lang heeft Veerman de gevolgen van deze terechte melding van spionage ondervonden", stelt Van Raak in een reactie.

De inmiddels 75-jarige Veerman werd op een zijspoor gezet en enkele jaren later ontslagen. Ook in zijn latere leven ondervond hij naar eigen zeggen grote last in de nasleep van zijn melding. Hij overweegt een schadeclaim in te dienen tegen de overheid en zijn voormalige werkgever. Overigens waren Veerman en Khan officieel niet in dienst van Urenco maar bij FDO, een onderdeel van Stork dat werkzaamheden uitvoerde bij Urenco.

Van Raak, die jaren met deze kwestie bezig is geweest, ziet deze erkenning als een eerste stap. Hij gaat nu vragen om inhoudelijk onderzoek door het CTIVD, de toezichthouder van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De SP'er wil onder meer weten wie politiek het besluit heeft genomen om de spion Abdul Khan te laten gaan en Veerman aan te pakken. "De waarheid in dit staatsmisdrijf moet boven komen", aldus Van Raak. De kerngeleerde Khan is in eigen land een nationale held. Hij heeft jaren later toegegeven dat hij de nucleaire kennis op verzoek van zijn regering doorspeelde aan Noord-Korea, Iran en Libië.

Van Raak heeft aanwijzingen dat op aandringen van de Amerikanen de Nederlandse overheid Khan zijn gang liet gaan. Hij maakt dat onder meer op uit uitlatingen van wijlen Ruud Lubbers, destijds premier. Mogelijke beweegreden was dat ook buurland India wellicht met een atoomwapen bezig was, samen met de Russen.

Meer nieuws uit Gooi

Video uitgelicht