Het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee is fors gestegen. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de coronalockdown of het mooie weer daarop van invloed zijn geweest

Den Helder

Het aantal grijze zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee blijft stijgen. Afgelopen voorjaar zijn er twintig procent meer geteld dan vorig jaar.

In totaal zijn er 5.687 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee waargenomen tijdens de jaarlijkse telling van het Wageningen Marine Research. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre minimale menselijke verstoringsbronnen vanwege de COVID-19 lockdown of mooi weer van invloed zijn geweest op de stijging van het aantal grijze zeehonden.

Veruit de meeste grijze zeehonden worden waargenomen in het gebied tussen Vlieland en Terschelling. De driehoek Den Helder/Texel/Wieringen is de nummer twee.

Om een beeld van de totale aantallen grijze zeehonden in de Waddenzee te krijgen, wordt er door onderzoekers begin april tijdens de ruiperiode geteld. In deze periode van het jaar liggen de meeste grijze zeehonden op het droge, waardoor ze goed zichtbaar zijn. Naast de lokale dieren liggen er dan ook zeehonden die vanuit Engeland en Schotland het gebied gebruiken.

Pups

Pasgeboren pups worden in de winterop de hoger gelegen zandplaten in het Waddengebied geteld. Het aantal is een indicatie van de lokale voortplanting. In het Nederlandse deel van de Waddenzee lag het aantal pups circa twaalf procent lager dan in 2019. Onderzoeker Jessica Schop denkt dat stormachtig weer, vlak voor de telling in december, deze daling sterk heeft beïnvloed. ,,Het kan zijn dat veel van de pups toen van de kolonies zijn weggespoeld, hetzij naar hoger gelegen platen of duinen waar ze moeilijker te tellen waren, hetzij te water zijn geraakt’’, aldus Schop.

Grijze zeehonden hebben zich, na jaren afwezigheid, rond 1980 weer in Nederland gevestigd. De eerste pups zijn rond 1985 geboren. Sindsdien groeit de populatie door lokale voortplanting, maar ook door migratie uit Engeland en Schotland waar veel meer grijze zeehonden voorkomen.

Sinds 2002 telt Wageningen Marine Research jaarlijks, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de aantallen grijze zeehonden in de Waddenzee. Dat gebeurt met een vliegtuig. De tellingen vinden plaats tijdens laagwater en bestrijken het hele Waddengebied, van Den Helder tot de Eems.

In de internationale Waddenzee zijn 7.649 zeehonden geteld. Dat is bijna zeventien procent meer dan vorig jaar.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.