Premium

Huizen vult het potje voor startersleningen weer aan, ’een goede besteding van ons spaargeld’

Huizen

Het potje voor startersleningen in Huizen is zo goed als leeg. Daarom heeft de gemeenteraad besloten weer drie ton beschikbaar te stellen voor inwoners van Huizen die hun eerste woning willen kopen.

Er was hier en daar wel wat gemopper te horen over het feit dat de raadsleden niet eerder zijn geïnformeerd over het leegraken van de pot met startersleningen. De wethouder erkende ook ruiterlijk dat dit niet de schoonheidsprijs verdient en beloofde beterschap. Maar de snelheid was nu wel even geboden, want momenteel ligt de verstrekking van de startersleningen helemaal stil. Als de geëigende procedure was gevolgd, had de gemeenteraad - vanwege het reces - er op zijn vroegst half september over kunnen beslissen. Dat is ook geen wenselijke situatie, zo oordeelde het college. Daarom was er toch voor gekozen het voorstel nu vast in te dienen, zodat er ook de komende maanden startersleningen kunnen worden verstrekt.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen