Merkel en Von der Leyen op één lijn over snelle crisisbestrijding

Brussel | Berlijn

De EU-landen moeten snel en gezamenlijk een weg vinden uit de "ongekende" economische crisis als gevolg van de coronapandemie. De Europese Commissie en de nieuwe EU-voorzitter Duitsland zijn eensgezind over de manier waarop dat moet gebeuren, bleek na video-overleg van leden van de Duitse regering met EU-commissarissen.

"Dat er veel te doen is, is duidelijk geworden", zei bondskanselier Angela Merkel in een persconferentie met commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Beide Duitsers riepen op tot een snel akkoord over de EU-meerjarenbegroting en het voorgestelde herstelfonds van 750 miljard euro. De 27 regeringsleiders houden hier over twee weken een top over. "Het komt op tijd aan maar het zal zeer complex zijn", aldus Merkel.

Von der Leyen benadrukte de "enorme tijdsdruk". "Elke dag telt", zei ze over de "gigantische" taak om werkloosheid en faillissementen tegen te gaan. Zij riep leiders op verder te kijken dan "nauwe belangen", verwijzend naar Nederland en andere landen die zich verzetten tegen het voorgestelde herstelpakket.

Onderhandelingen

Merkel wees op de verantwoordelijkheid van de leiders om op de top van 17 en 18 juli tot overeenstemming te komen. "Het zou de minder goede variant zijn als we meer tijd nodig hebben."

Over de omvang van het pakket en of uit het herstelfonds subsidies of leningen worden verstrekt moet nog veel worden onderhandeld, aldus Von der Leyen. "Maar dat is normaal." Beide vrouwen tekenden wel aan dat er consensus is over het principe dat de Europese Commissie geld gaat lenen om dat via de begroting naar de meest getroffen sectoren, lidstaten en regio's te kanaliseren.

Investeren

Investeren in klimaatvriendelijke technologie en digitalisering noemden beiden als de beste manier om de Europese economie uit het slop te halen. Ook een zelfbewustere rol van de EU tegenover landen als Rusland, China en de VS is volgens hen noodzakelijk, evenals het verder aanhalen van de banden met Afrika. Verder zullen ook onderwerpen als de interne markt, migratie, asiel en de relatie met de Britten veel aandacht vergen.

Alle Duitse ministers zijn in ieder geval erg gemotiveerd om het Duitse voorzitterschap van de EU in de komende zes maanden een succes te maken, zei Merkel. Europa kan zich gelukkig prijzen met een voorzitter met zo veel ervaring, besloot Von der Leyen, die als minister onder Merkel heeft gediend.

Meer nieuws uit Buitenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.