Politiek Opmeer zoekt alsnog laatste kans voor akkoord HOSV: bemiddelaar moet plek kindcentrum redden

Wethouder Tesselaar (l) kan wat de raadsfracties betreft opnieuw een poging doen HOSV voor het plan van een kindcentrum te winnen.
© Foto Mediahuis
Opmeer

De Opmeerse politiek wil in ieder geval proberen om de bouw van een kindcentrum in Hoogwoud door te laten gaan. Er wordt gewerkt aan een bemiddeling tussen de gemeente en HOSV over ’dat andere’ kindcentrum (ikc).

Er tekent zich een meerderheid af die toch nog heil ziet in mediation over een ikc dat op de plek van het sportveld van voetbalclub HOSV moet komen. Tot verdriet van de gemeente is het bereikte akkoord op de valreep gesneuveld.

En, zo benadrukte wethouder Robert Tesselaar (CDA) woensdagavond, dat kwam omdat de sportclub plots met twee nieuwe eisen kwam. ,,Men wilde dat het ikc toch op het B-veld zou komen”, aldus Tesselaar. ,,En dat kan domweg niet: er is daar tekort ruimte.” Waar het college dit plan wilde laten varen, oordeelde de politiek anders. Er is de raadsfracties veel aan gelegen dat juist deze centrale plek in beeld blijft voor de toekomstige bundeling van voorzieningen en en basisschool.

PvdA, VVD en DSV zien nog kansen voor een bemiddelaar. ,,Want het lijkt wel alsof men elkaars taal niet spreekt”, aldus Mario Appelman (DSV). Lida Berkhout (GB) stelt dat HOSV toch open staat voor een gesprek.

Wethouder Tesselaar slikte zijn tegenzin weg en wil best die bemiddelingspoging (,,weer!”) aanzwengelen. Op dat moment onderstreepte burgemeester GertJan Nijpels wel dat vanuit het clubbestuur de toon snel moet veranderen. ,,Er zijn uitspraken gedaan over de wethouder en de gemeente die echt niet kunnen. Ik verwacht van HOSV dat men zo groot is die uitspraken eerst terug te nemen. Dan pas heeft mediation nut.”

De gemeenteraad wil voor komende week de mediation in werking zetten. Daarvoor zullen de fracties - uitgedaagd door de burgemeester - zelf de voorwaarden formuleren waarmee de gemeente die gesprekken moet aangaan.

Daarnaast gaat het college zich beraden over de juridische gevolgen van de stap van het HOSV-bestuur. Burgemeester en wethouders sluiten niet uit dat de schade op de club wordt verhaald, omdat die het akkoord heeft verbroken.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen