Walkanten in Medemblik zijn wél voor het maaien gecontroleerd op aanwezigheid nesten, volgens aannemer

Volgens GroenLinks en PWF zou in het weggemaaide riet een nest hebben gezeten.© Foto GL/PWF

Sophie Kuitems
Medemblik

De walkanten in Medemblik, waar volgens GroenLinks en PWF nesten zijn verwoest door maaimachines, zijn vooraf gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten.

Dat heeft de aannemer die de walkanten in opdracht van de gemeente heeft gemaaid aan het college van burgemeester en wethouders laten weten. ,,De aannemer heeft ons verteld dat zij altijd voordat ze met de maaiwerkzaamheden beginnen controleren of er nesten van vogels in de walkant/water aanwezig zijn. Twee stukken sloot zijn niet gemaaid, omdat er een meerkoetnest aanwezig was’’, zegt het college in antwoord op vragen van de twee partijen.

Lees ook: ’Schade aan nesten door snoeien van walkanten in Medemblik’. Raadsleden vragen opheldering

Fractievoorzitters Ria Manshanden (GL) en Siem Zeilemaker (PWF) maakten zich zorgen dat er niet volgens de richtlijnen zou zijn gemaaid, en binnen het broedseizoen dat van 15 maart tot 15 juni loopt. Maar: ,,Er is geen sprake meer van een broedseizoen’’, zeggen B en W. ,,Sinds 1 januari 2017 is de Flora en Faunawet opgegaan in de Wet Natuurbescherming. In de Wet Natuurbescherming staat geen termijn meer vermeld, maar men dient zich te houden aan de algemene zorgplicht. De zorgplicht schrijft voor dat rust- en verblijfsplaatsen ontzien moeten worden bij uitvoering van bestendig beheer.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen