Plan voor openbare toiletten op Texel mag niet langer worden opgehouden, vindt de politiek

In het waaggebouwtje op de Vismarkt was eerder een openbaar toilet gevestigd.
© Archieffoto Gertha Wessels
Den Burg

Het Texelse college mag het maken van een toilettenplan niet langer voor zich uit schuiven; voor het toeristisch seizoen van 2021 moeten er voldoende openbare toiletten op het eiland zijn.

Dat vinden alle partijen in de Texelse gemeenteraad. In een motie die dinsdag (30 juni) in de raad aan de orde komt, roepen ze het college op nu snel stappen te zetten, omdat dit doel al jaren op de programmabegroting staat.

Behalve in de dorpskernen moeten ook toiletvoorzieningen worden gerealiseerd op locaties met een min of meer openbare functie zoals musea, de bibliotheek en horecabedrijven. De raadsfracties zien verder mogelijkheden op drukke verzamelpunten buiten de dorpen, zoals parkeerplaatsen, fietsenstallingen en locaties in de natuur waar gerecreëerd wordt.

Samenwerking

Hiervoor moet worden samengewerkt met ondernemers, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en musea. De fracties willen tevens dat wordt uitgezocht of er subsidies mogelijk zijn van bijvoorbeeld toeristisch investeringsfonds Stift en het Waddenfonds.

Zij wijzen erop dat de uitstraling van toiletvoorzieningen in een natuurlijke omgeving extra aandacht verdient. Andere eisen zijn ruime openingstijden, slim beheer, duurzaamheid en opname in de HogeNood-app.

Het college wordt gevraagd in november van dit jaar met een voorstel te komen waarin de verschillende mogelijkheden op een rijtje worden gezet, compleet met de financiële consequenties.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.