Opnieuw stappen drie leden van klankbordgroep rond paleis Soestdijk uit onvrede op; ’Gemeente kan nog niet besluiten, want plan is nog niet af’

Paleis Soestdijk bezorgt inmiddels veel mensen een hoop hoofdbrekens.© archief

Eric Lorier
Soestdijk

Opnieuw zijn drie leden uit onvrede uit de klankbordgroepen rond de toekomst van paleis Soestdijk gestapt. Beline Geertsema, Jan Dirk van Arkel en Jan de Weerd kunnen zich niet vinden in het gemaakte eindadvies van het participatieproces. Zij maken hun besluit bekend in een brief die Jan de Weerd namens het drietal stuurde aan de Baarnse gemeenteraad.

De drie vinden dat de gemeenteraad in het eindadvies moet worden geadviseerd om niet akkoord te gaan met het voorliggende Voorontwerp bestemmingsplan. Dit omdat het nog niet af is, vindt De Weerd. Wat hem betreft is een verkeersplan een cruciaal onderdeel van het wel of niet haalbaar zijn van de plannen van Soestdijk, en juist over het verkeer is nog weinig tot niets bekend.

De Weerd heeft zijn mening en de bezwaren die hij heeft kenbaar gemaakt aan het bedrijf Awareness, dat het participatietraject in opdracht van de gemeente Baarn gestalte heeft gegeven. Maar omdat de bezwaren die hij heeft tegen het opgestelde eindadvies niet in dat eindadvies zijn terug te lezen, weigert hij het eindadvies te ondertekenen en deelt hij zijn grieven nu zelf maar met de gemeenteraad.

Hij schrijft:

’Daarbij is het ontbreken van verkeersonderzoek tijdens evenementendagen een zeer heikel punt. Hoe kan je de raad een besluit laten nemen over een plan met zulke hoge bezoekersaantallen als niet in beeld is gebracht wat het (mobliliteits)effect is van dat evenementenbezoek? Juist omdat er in het plan wordt voorgesteld om van het weiland naast de Praamgracht een overloopparkeerterrein te maken zal er vanaf de Parade een grote stroom bezoekers tijdens evenementendagen de Amsterdamsestraatweg moeten kruisen. Dan kan je geen plan aan de raad voorleggen zonder dat de financiële dekking voor een ongelijkvloerse oplossing voor die kruising er integraal deel van uitmaakt. Zonder die oplossing krijg je files en sluipverkeer en wordt de gelijkvloerse oversteek een onveilige puinhoop in onze buurt. Zeker met een bestemmingsplan dat via een tabel gedurende veel te veel dagen veel te grootschalige evenementen toestaat.’

De drie zijn niet de eersten die uit de klankbordgroepen stappen. Eind vorig jaar stopte er al iemand omdat hij - kort samengevat - niet het gevoel dat er echt werd geluisterd naar kritiek, vorige maand kwam nummer twee tot een soortgelijke conclusie, en gisteren werd bekend dat oud-raadslid van de VVD in Baarn Frans Colthoff ermee stopte omdat hij het eindadvies juist veel te kritisch over de plannen vond.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen