Staten voor ongedeelde fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard ondanks zorgen over Sint Pancras en Koedijk

Het Alkmaarse raadslid John van der Rhee (VVD).© Foto gemeente Alkmaar

Roel van Leeuwen
Haarlem

De Alkmaarse oproep om de ’opstandige kernen’ Sint Pancras en Koedijk buiten de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk te houden, vindt geen weerklank bij Provinciale Staten. Een ruime meerderheid van de Staten is voor een ongedeelde fusie.

Fractievoorzitter John van der Rhee van de VVD in Alkmaar deed namens de Alkmaarse gemeenteraad een beroep op de leden van de Statencommissie voor economie, financiën en bestuur. Volgens hem hebben Heerhugowaard en Langedijk niet naar de inwoners van Sint Pancras en Koedijk geluisterd. ,,Voor twee kernen is het vertrouwen in de politiek ernstig geschonden.’’

De Alkmaarse raad ziet graag dat de twee kernen zich aansluiten bij Alkmaar, zoals een meerderheid van de inwoners daar heeft aangegeven in een enquête.

Maar een meerderheid van Statenfracties gaat hier niet in mee, waardoor de fusie tot de nieuwe gemeente Dijk & Waard, met ruim 83.000 inwoners een flinke stap dichterbij komt. Uiteindelijk is het aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hier een definitieve klap op te geven.

Volgens Miriam van Meerten-Kok (VVD) moet de eerste fusie zonder emoties bij inwoners en gemeenteraad nog geboren worden. Ze zei het vooral belangrijk te vinden dat de fusie van onderop komt. En daarmee doelde ze op het feit dat de gemeenteraden zelf voor een fusie hebben gestemd en dat deze niet is opgelegd van bovenaf.

Nagenoeg alle Statenfracties gingen in op de onrust in Sint Pancras en Koedijk. Vooral de fracties van Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en de PVV maakten zich zorgen over het gebrek aan draagvlak de fusie. PVV en PvdD drongen aan op een grenscorrectie waarbij de kernen naar Alkmaar gaan.

Andere fracties stelden tevreden vast dat Langedijk en Heerhugowaard serieus werk willen maken van een kernenbeleid waarbij de identiteit van de kernen en de wensen van de inwoners centraal staan. Ook zal er worden geëxperimenteerd met het grenzeloos besturen, waardoor de inwoners volgens de Langedijkse burgemeester Leontien Kompier geen last hebben van regiogrenzen. Gedeputeerde Ilse Zaal (D66) riep de gemeente Alkmaar mee te doen aan de samenwerking in de regio.

Als Sint Pancras en Koedijk buiten de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard gehouden worden, heeft dit forse financiële gevolgen. ,,Dan zouden we direct moeten bezuinigen en ingrijpen in onze ambtelijke organisatie’’, aldus het Heerhugowaardse raadslid Falco Hoekstra (VVD).

Waar John van der Rhee er door de Alkmaarse raad op uit was gestuurd om te proberen de Statenleden te overtuigen om Sint Pancras en Koedijk buiten de fusie te houden, moest Hoekstra het omgekeerde zien te bereiken. Zo werd het een wedstrijdje touwtrekken voor het oog van de Statenleden.

Floreren

Volgens Hoekstra worden de signalen van de Pancrassers en Koedijkers serieus genomen en zal Dijk en Waard bij uitstek een gemeente worden waar dorpskernen kunnen floreren met financiële middelen die voorheen niet mogelijk waren en met een uitstekende dienstverlening.

Het betoog van Hoekstra werd ondersteund door de burgemeesters Leontien Kompier van Langedijk en Bert Blase van Heerhugowaard. Kompier weersprak dat er onvoldoende naar inwoners is geluisterd. ,,We hebben talloze avonden georganiseerd en zo’n duizend inwoners hebben actief geparticipeerd.’’ En volgens Blase zal het unieke karakter van de kernen worden versterkt.

Van der Rhee voerde aan dat de ambities om te komen tot een bestuurlijke fusie in geen enkel verkiezingsprogramma hebben gestaan zodat inwoners hier niet over hebben kunnen stemmen. Hij benadrukte dat het Alkmaar alleen te doen is om op te komen voor de belangen van de Pancrassers en Koedijkers. ,,Wij hebben geen ander belang. Geen financieel belang en geen bouwgrondbelang. Het gaat erom of je recht wilt doen aan de wensen van de meerderheid van de inwoners van de beide kernen.’’

Ook Erik Kroese, voorzitter van de Dorpsraad Sint Pancras deed een duit in het zakje. Hij herinnerde de Statenleden aan de onderzoeken die zijn gehouden onder de inwoners waaruit blijkt dat een meerderheid zich veel liever bij Alkmaar aansluit. Ook al omdat het dorp ligt ingeklemd tussen de nieuwbouwwijken van Alkmaar en het bedrijventerrein Beverkoog en het feit dat het sociale leven veelal op Alkmaar is gericht.

Volgens Kroese hebben Gedeputeerde Staten eerder onterecht geconcludeerd dat er alles aan is gedaan om met de dorpsraden en de inwoners te overleggen. Hij bracht de Statenleden in herinnering dat Johan Remkes - de vorige Commissaris van de Koning - ooit had gesteld dat er in zijn ogen voor Sint Pancras een andere oplossing denkbaar is.

Pancrasser Henk Corbee, die ook gebruik maakte van het recht om in te spreken, was het niet eens met zijn dorpsgenoot. Hij wil dat Alkmaar ophoudt met stennis schoppen. ,,Onze achterban is van mening dat Sint Pancras meer invloed kan uitoefenen op de gemeente Dijk en Waard dan op het gemeentebestuur van Alkmaar. Ook de spaarzame open gebieden in ons dorp lopen met Alkmaar meer gevaar.’’

Het getouwtrek tussen Alkmaar aan de ene kant en de beoogde fusiepartners aan de andere zijde verbaasde verschillende Statenfracties. Christa Kuijper (CDA) zei geen inhoudelijke argumenten te hebben gehoord van het Alkmaarse raadslid waarom de kernen beter af zouden zijn bij de gemeente Alkmaar.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.