Gebiedsvisie Kuenenplein in Beverwijk met plannen voor tien jaar, ’twaalfhoogflat gaat Hilbersplein en Kuenenplein ruimtelijk verbinden’

Uit de oude doos: In 2005 was er een woeste leegte ontstaan tussen Kuenenplein en Eenhoornlaan na de sloop van de oude Blokbuurt.
© Archieffoto / Kees Blokker
Beverwijk

De gemeente Beverwijk heeft met corporaties Woonopmaat en Pré Wonen een gebiedsvisie opgesteld voor de buurt rond het Kuenenplein. Daarin zijn ontwikkelingen opgenomen die de komende tien jaar moeten worden verwezenlijkt. Onder andere een twaalfhoogflat om Hilbersplein en Kuenenplein ’ruimtelijk beter aan elkaar te verbinden’.

Deze twaalfhoogflat is beoogd op de plek van het garagecomplex met bovenwoningen aan het Hilbersplein. De flat met een baken wordt voor de nieuwe buurt.

Op de plek waar nu de voedselbank is gevestigd, komen zeven drive-inwoningen te staan. Daarachter, op de plek van de Zevensprong, zijn tachtig zorgappartementen gepland voor dementerende ouderen (Viva Zorggroep). Het complex wordt verdeeld in drie delen langs de Grote Houtweg (twee hoog), De Witstraat (drie hoog) en Kuenenplein (vier hoog).

Het voormalige schoolgebouw aan de Grebbestraat, waar nu Studio O onderdak heeft, zal plaatsmaken voor een drielaags complex met 33 zorgappartementen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Woonopmaat zou hiermee aan het begin van 2021 willen starten.

Aan de Laan van Kanaän komt een nieuwbouwcomplex op de plek waar tot 2008 een woongebouw heeft gestaan. Het zal vijf woonlagen hoog worden. Mogelijk wordt het een duurzaam houten gebouw.

Renovatie

De zes portiekflats van de Indische Buurt worden gerenoveerd. Volgens de corporaties en de gemeente hebben deze flats veel te bieden vanwege de mooie en de karakteristieke bouwstijl. Indien nodig wordt voor de huurders tijdelijke woonruimte geregeld.

De drie portiekflats aan de westkant van de Bergerslaan zullen worden gesloopt, omdat ze technisch het eind van hun levensduur hebben bereikt. Op de hoek met de Laan van Kanaän komt een woongebouw van acht hoog, met daaraan een rij eengezinswoningen. In het park dat ontstaat na sloop van de portiekflats, komen vier blokken eengezinswoningen (vrije sector) te staan. De drie portiekflats aan de Bremmerstraat maken plaats voor nieuwbouw sociale huurwoningen. De woningen op straatniveau worden mogelijk vierkamer maisonettewoningen, speciaal voor gezinnen.

Via www.kpmijnstek.nl kunnen belanghebbenden hun mening geven over de gebiedsvisie. De reacties worden gevoegd bij de visie en komen in september in de gemeenteraad. Daarmee is volgens gemeente en corporaties de inspraak van bewoners geborgd.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen