Er broeden weer tapuiten in de Grafelijkheidsduinen (en dat is tientallen jaren geleden) [video]

© Landschap Noord-Holland
Den Helder

Goed nieuws voor de vogelliefhebbers: de tapuit is sinds lange tijd in de Grafelijkheidsduinen gaan broeden.

Boswachter Tim Zutt van Landschap Noord-Holland is heel erg blij en zegt dat een grote wens in vervulling is gegaan: „In de afgelopen jaren hebben we intensieve natuurherstelmaatregelen uitgevoerd in het duingebied, waardoor het konijn en de tapuit zich welkom voelen en verlaten gebied nu weer ingenomen is.”

Het Landschap zette de afgelopen jaren actief nestbescherming in tegen de vos en de marter. Maar vooral de natuurherstelmaatregelen zoals maaien, chopperen en begrazen hebben nu effect. Want door de overmatige neerslag van stikstof uit de lucht verruigen de duinen en daardoor verdwijnt het leefgebied van de tapuit.

„Grote grazers hebben in de Grafelijkheidsduinen de weg vrijgemaakt voor de konijnen met als gevolg dat de populatie zich herstelt. En nu zien we het effect, er broeden dit jaar meerdere paartjes tapuit in de konijnenvalleien. Tapuiten zijn holenbroeders en afhankelijk van konijnenholen”, zegt Tim Zutt.

De eerste jongen zijn afgelopen week geboren en met de wetenschap dat deze meestal terugkeren naar hun geboorteplek, ziet het ernaar uit dat de tapuiten de komende jaren in de Grafelijkheidsduinen blijven broeden.

Gemeente Den Helder, gemeente Schagen, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland tekenden op 16 juni 2017 een convenant om de achteruitgang van de tapuit in het duingebied een halt toe te roepen.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.