Droogte speelt de huiszwaluw parten want die zoekt modder voor de bouw van nesten

Douwe Greydanus aan de Dijkweg in Andijk. Achter hem hebben huiszwaluwen hun nesten betrokken.
© Foto Mediahuis
Andijk

Ze wegen amper twintig gram en overbruggen afstanden van zesduizend kilometer. Om onder een dakgoot in hetzelfde nest in Andijk te komen.

Huiszwaluwen in West-Friesland en Waterland hebben hun vaste adressen weer gevonden, weet Douwe Greydanus. Hij is van de KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland en brengt jaarlijks het aantal huiszwaluwen in kaart.

Vorig jaar was een topjaar. Er werden maar liefst 1625 nesten geregistreerd. Daarmee werd het record van 2017 vermorzeld. Hoe de cijfers dit jaar uitpakken, is afwachten. ,,Veel hangt af van de omstandigheden. Zo hebben we dit jaar te maken met extreme droogte. Zwaluwen hebben behoefte aan een modderige bodem. Ze bouwen er de nesten mee. Op dit moment is er weinig grondstof te vinden.’’

Torenvalk

Vorig jaar waren er ook tegenvallers. Aan de Oosterdijk in Enkhuizen waren de zwaluwen druk bezig met hun nestopbouw. ,,Plotseling kwam er een telefoontje dat ze allemaal verdwenen waren. Nesten bleken stukgemaakt door een predator. Vermoedelijk is dat een torenvalk geweest, of waren het eksters of kauwen. Normaal gesproken tellen we aan de Oosterdijk zeker dertig nesten. Vorig jaar waren ze allemaal verdwenen.’’

Niet alleen roofvogels vormen een bedreiging, ook de mens. ,,Soms ervaren bewoners huiszwaluwen als overlast vanwege uitwerpselen. Dat is op eenvoudige wijze op te lossen door een plankje onder het nest aan te brengen.’’

Greydanus is te herkennen aan zijn groene vest van Sovon met het opschrift ’Ik tel vogels voor onderzoek’. Omdat ook de beschikbare vrijwilligers voor tellingen met vergrijzing kampt, zoekt Greydanus nog vrijwilligers. Die kunnen hem mailen: d.greydanus@quicknet.nl

Meer nieuws uit West-Friesland