Antieke baggermolen Stoommachinemuseum Medemblik uit het water getakeld

De antieke baggermolen bij het Stoommachinemuseum Medemblik, wordt op het droge gezet voor verdere restauratie.
© Foto Kenneth Stamp
Medemblik

De baggermolen ’Vooruit’ bij het Stoommachinemuseum in Medemblik wordt deze week op de kade getild.

Donderdag 4 juni, ’s morgens tussen tien en elf uur, wordt het gevaarte uit het water getild en op het droge gezet voor de afronding van de grootscheepse restauratie.

Dat is een historische mijlpaal, vertelt vrijwilliger John Kalkman. ,,Naar dit moment hebben we vijftien jaar uitgekeken. We werken sinds die tijd met een vaste ploeg aan de restauratie. Vanaf donderdag kunnen we bij onderdelen komen die anders onbereikbaar waren. Voor deze operatie zijn fondsgelden beschikbaar gekomen.’’

’De Vooruit’ is de laatste kolengestookte emmerbaggermolen in ons land. Het maritieme vehikel vormt sinds 2005 een van de grootste attracties van het Nederlandsse Stoommachinemuseum.

De baggermolen ’Vooruit’ werd gebouwd voor de firma Krikke te Veendam. Dit bedrijf was gespecialiseerd in zogenaamde natte waterbouw: bijvoorbeeld het schoonmaken en het uitdiepen van vaarwegen. De met behulp van stoom aangedreven ketting laat 32 baggeremmers ronddraaien. De opgeschepte modder of zand wordt gestort in een naast de baggermolen afgemeerde baggerbak. In 1941 werd de reeds voor de oorlog bestelde stoombaggermolen geleverd. De molen en de machines werden gebouwd door de firma Holthuis te Veendam. Aan het eind van de oorlog werd een zeer belangrijk werk aangevangen, waarmee Krikke tot in de jaren 1950 bezig zou zijn en waarbij de ’Vooruit’ volop werd ingezet, namelijk het in cultuur brengen van de Noordoostpolder. Verder werden in de eerste decennia na de oorlog belangrijke infrastructurele waterwerken verricht, zoals de aanleg van het Prinses-Margrietkanaal en het Van Harinxmakanaal en de nieuwe haven van Drachten. In 1991 werd de ’Vooruit’ voor het laatst ingezet. Daarna lag de molen tot de zomer van 2004 bij de werf in het water. De Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO) verwierf fondsen om deze laatste kolengestookte stoombaggermolen aan te kopen, een eerste werfbeurt te geven en naar Medemblik te transporteren.

In verband met de coronacrisis kan een beperkt aantal toeschouwers de hijsoperatie bijwonen. Zij moeten zich aanmelden via info@stoommachinemuseum.nl

Meer nieuws uit West-Friesland