Hoe krijgt Helders stadsbestuur het vertrouwen van de bevolking terug? Dat moeten B en W onderzoeken, vinden vier raadsfracties. Maar eerst moeten vragen worden beantwoord

Uit dit onderzoek bleek dat het vertrouwen van de Helderse bevolking in het gmeentebestuur zeer laag is.© Afbeelding gemeente

Ed Dekker
Den Helder

Hoe kan het gemeentebestuur weer het vertrouwen krijgen van de bevolking? Dat moet het college van b en w onderzoeken.

Een motie met deze opdracht was ingediend voor de raadsvergadering van dinsdag 2 juni. D66 had het initiatief genomen. Op voorhand steunden drie andere raadsfracties het voorstel: PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks. Deze drie partijen warenvde medeindieners van de motie.

Najaar

Voor de behandeling van de gemeentelijke begroting in het najaar moeten B en W met een plan komen, stelden fractievoorzitters Frans Klut (D66), Vincent van den Born (PVV), Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur) en Marije Boesekool (GroenLinks).

Aanleiding voor de motie was een onderzoek van een landelijke organisatie waaraan de gemeente meewerkte. Uit deze zogeheten Quick Scan Lokale Democratie bleek dat het vertrouwen van de inwoners in de raad en het college zeer laag is. Dit rapport is eind maart gepubliceerd.

Actuele kwesties

,,Dat moet anders”, stelt Frans Klut. ,,De gemeenteraad heeft er alle belang bij om het vertrouwen in het stadsbestuur te verbeteren. Dat vraagt om een gedegen onderzoek naar de ontevredenheid over verschillende actuele kwesties.”

Maarde de motie is maandag, een dag voor de raadsvergadering ingetrokken. Eerst moet het colllege raadsvragen over de kwestie beantwoorden. Deze vragen zijn begin mei ingediend oor de Partij voor de Vrijheid, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en D66.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.