Provincie betrekt buren bij zonnepark Berkhout

De aanleg van een zonnepark in beeld, een soortgelijk park komt bij Berkhout.
© Foto provincie Noord-Holland
Berkhout

De provincie Noord-Holland biedt omwonenden de kans te participeren in een zonneweide aan de Jaagweg in Berkhout.

Op het gestrande bedrijventerrein Distriport wil de provincie een zonnepark van maximaal 66 hectare installeren. Vrijdagmiddag is er een marktconsultatie online gezet waarbij marktpartijen zoals aannemers en projectontwikkelaars wordt gevraagd ideeën aan te dragen. ’Ook wil de provincie weten hoe bewoners en ondernemers deel kunnen nemen aan het project. Bijvoorbeeld in een energiecoöperatie’, aldus een persbericht hierover.

Het moment van deze verklaring kan haast geen toeval zijn. Afgelopen week stelde de gemeenteraad van Koggenland het ’Toetsingskader kleinschalige zonne-energie gemeente Koggenland’ vast. Een van de uitgangspunten hierin is dat ’bewoners lokaal meeprofiteren’. ,,Dat is een belangrijke voorwaarde om draagvlak te creëren. Geen draagvlak, dan ook geen zonnepark’’, aldus Rosalien van Dolder, partijleider van de grootste fractie de VVD.

Oudendijk

Zonne-energie ligt gevoelig in de gemeente Koggenland. Twee jaar geleden klopte energiemaatschappij Nuon aan met het plan voor een zonneweide in Oudendijk langs de A7, pal achter partycentrum La Mère Anne. Dat leverde veel politieke discussie op. Uiteindelijk ging er een dikke streep doorheen omdat Nuon de raad niet kon garanderen dat bewoners financieel konden participeren in het project. Als gevolg hiervan drong de politiek aan op duidelijke beleidslijnen omtrent zonne-energie en prompt valt dat nu samen met de presentatie van het project aan de Jaagweg.

Duurzaamheidswethouder Caroline van de Pol (Koggenland) is ’bijzonder verrast’ met de marktconsultatie van de provincie. ,,Vier dagen geleden hebben we het toetsingskader vastgesteld en prompt komt de provincie nu met deze verklaring naar buiten. Ik kan iedereen verzekeren dat er van enige regie door het college geen enkele sprake is. Kennelijk was er al een en ander in werking gezet. Al met al matcht dit heel aardig met hetgeen we afgelopen week hebben besproken.’’

Meer nieuws uit West-Friesland