Premium

Minder bezwaarschriften binnen bij gemeente Heemskerk

Heemskerk

Bij de gemeente Heemskerk komen de laatste jaren minder bezwaarschriften binnen. Waren het in 2015 nog 153 stuks, het afgelopen jaar werd er 129 keer bezwaar gemaakt.

Van die 129 bezwaren betrof het 45 maal algemene onderwerpen (zoals omgevingsvergunningen en handhavingen) en er kwamen 84 bezwaren op beslissingen van sociale zaken. Een aantal bezwaarschriften is weer ingetrokken of niet-ontvankelijk verklaard. Dan blijft over dat er negen bezwaren van algemene aard gegrond zijn verklaard en dertien ongegrond. Bezwaren tegen besluiten van sociale aard zijn zestien keer gegrond verklaard en maar liefst 47 keer ongegrond.

Meer nieuws uit Kennemerland