Op vijf provinciale wegen in Noord-Holland gaat de snelheid waarschijnlijk omlaag vanwege stikstof: in de Zaanstreek en bij de duinen van Schoorl, Callantsoog en Den Helder

Provincialeweg N502.
© Archieffoto
Den Helder

Op vijf (delen van) provinciale wegen gaat de maximumsnelheid waarschijnlijk omlaag.

Het gaat om wegen waar nu 100, 80 of 70 km/uur wordt gereden. Volgens de provincie lijkt het zinvol en haalbaar de snelheid er te verlagen, waardoor het verkeer minder stikstof uitstoot op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. Voor alle andere provinciale wegen geldt dit niet. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd.

Dit betreft het gedeelte van de N246 tussen Westzaan en de A8 (van 100 naar 80 km/uur), het deel van de N515 bij Polder Westzaan binnen de bebouwde kom van Westzaan (van 70 naar 50 km/uur), de N502 bij Duinen Den Helder – Callantsoog (van 80 naar 60 km/uur), de N502/503 bij Zwanenwater en Pettemerduinen (van 80 naar 60 km/uur) en de N510 bij de Schoorlse Duinen (van 80 naar 60 km/uur). Bij de N510 gaat het om het deel tussen de N511 en Bergen aan Zee.

Stikstof

De eventuele snelheidsverlaging op deze wegdelen wordt de komende tijd per beschermd natuurgebied verder uitgewerkt en afgewogen. Dit gebeurt samen met de gemeenten, ondernemers, inwoners en belangenorganisaties.

De provincie wil de stikstofuitstoot terugdringen, zodat planten en dieren in stikstofgevoelige natuurgebieden kunnen blijven groeien en leven, aldus Noord-Holland in een persverklaring. ’Maar ook het vinden van ruimte voor vergunningen voor onder andere woningbouw is een belangrijk doel voor de gebiedsgerichte aanpak. Ieder gebied is anders, waardoor één algemene aanpak niet effectief is. Dit is de reden dat ervoor gekozen is om per gebied te bekijken welke activiteiten stikstof uitstoten en hoe de stikstofneerslag aan te pakken.’

Verkeersveiligheid

Bij het bepalen op welke provinciale wegen het zinvol is om de snelheid te verlagen, is eerst berekend of de snelheidsverlaging ervoor zorgt dat er duidelijk minder stikstof neerslaat in de nabijgelegen natuurgebieden. Daarna is voor die wegen waarvoor dit geldt, gekeken of bij de lagere maximumsnelheid nog kan worden voldaan aan de dan geldende richtlijnen voor verkeersveiligheid.

Volgens Stichting Duinbehoud is stikstof ’de grootste bedreiging van het ecosysteem’ in de duinen. Duinvegetatie gedijt het best in stikstofarme grond, in tegenstelling tot bijvoorbeeld brandnetels, die het er dan zouden kunnen overnemen. Volgens Duinbehoud is de aanwezigheid van stikstof in de duingrond de laatste decennia met veertig procent toegenomen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen