Geen windmolens langs de A27, maar zonnepanelen op alle daken in Hilversum

Leander Mascini
Hilversum

Het Hilversums college wil dat de windmolens langs de A27 uit de RES (Regionale Energie Strategie) worden geschrapt. In plaats daarvan wil het zonnepanelen op ieder dak in Hilversum, en niet pas in het eerder genoemde 2050, maar al over tien jaar.

Het college heeft hiermee gehoor gegeven aan de ’ontstane maatschappelijke onrust’, vertelt wethouder Bart Heller. Onder meer de VVD trok aan de bel en gaf aan ’geen windmolens langs de hei te willen’ „Maar het is ook omdat wij vol willen inzetten op zonne-energie, omdat daarmee veel sneller resultaten te bereiken zijn.”

Zonnepanelen

Hij wil de ’negatieve aandacht’ die er door het plan van windmolens bij afslag 33 van de A27 omzetten in ’iets positiefs’. Daarom heeft het college van b en w zogeheten ’wensen en bedenkingen’ opgesteld voor de RES van Noord Holland Zuid met als inzet om de wieken langs de snelweg te doen verdwijnen uit het conceptplan. Vooral om op die manier het bijzondere landschap rond Hilversum in stand te houden. „Het is hier geen Noord-Holland Noord waar je grootschalige energieparken kunt bouwen”, legt Heller uit. „Daarom moeten wij kijken naar andere plekken. En gaan we dus inzetten op zonnepanelen op grote daken, parkeerplaatsen, bedrijventerrein en langs infrastructuur.”

Rendabeler

In eerste instantie zullen de panelen op gebouwen komen te liggen die eigendom van de gemeente zijn. Maar in de uitwerking is het wel de bedoeling dat ook daken van inwoners worden meegenomen. „Wat mij betreft moeten de panelen komen te liggen op ieder geschikt dak”, vertelt Heller. „Dat kan ook, want het is veel rendabeler dan mensen denken. De kosten heb je in zeven à acht jaar terug verdiend”, vertelt hij. „En de meeste zonnepanelen gaan nu zo’n dertig jaar mee. Dus dan heb je meer dan twintig jaar gratis stroom”.

De RES

De RES is een plan voor de energieregio Noord Holland Zuid, waar Hilversum onder valt. In dat plan staat hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) kan worden opgewekt. Tot 1 oktober kunnen er ’wensen en bedenkingen’ ingediend worden. Dat moet de Hilversumse gemeenteraad doen, die hier dus nog over moet beslissen.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen