Premium

Alternatief energieplan: zandbanken met zonnepanelen achter wuivend riet in IJsselmeer

Het IJsselmeer bij de Wieringermeer.
© Foto Fonger de Vlas/Rijkswaterstaat
Bobeldijk

Met de boodschap ’er valt iets te kiezen’ trekt Kor Buitendijk met zijn alternatieve Regionale Energiestrategie ’Duurzaam leefbaar’ de achttien gemeenteraden langs in energieregio Noord-Holland Noord. Hij heeft met zijn achterban een plan gemaakt met nauwelijks ’zon en wind op land’. Een diametraal andere aanvliegroute dan die van de officiële concept-RES, waarin het toekomstige landschap gedomineerd gaat worden door windturbines en zonneweides.

Buitendijk praatte op 26 maart mee in de stuurgroep RES, in de digitale vergadering. Woensdag 27 mei is hij weer welkom. Dan gaat hij vertellen hoe teleurgesteld hij erover is, dat zijn alternatief bij de gevestigde orde zo weinig weerklank krijgt. Hij wil vijfduizend handtekeningen verzamelen voor een burgerinitiatief, om ’Duurzaam leefbaar’ in oktober op de agenda van Provinciale Staten te krijgen. Tegelijk met de officiële RES.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen