Premium

Eeuwenoude sporen in De Rijp en Stompetoren uit de 17e eeuw. Scherven onder het schoolplein en een verzameling kleipijpen in een haardbak

1/2
Alkmaar

De gemeentelijke archeologische dienst heeft in De Rijp en Stompetoren sporen van bewoning uit de zeventiende eeuw gevonden. Dat gebeurde op plekken waar nieuwbouw aanstaande is.

In De Rijp gaat het om het terrein aan de Kerkstraat waarop de leegstaande Jozefschool staat.

Binnenkort wordt het schoolgebouw gesloopt om plaats te maken voor een nieuw woningbouwproject. Stichting Dorpsherstel laat er dertien woningen in zeventiende-eeuwse stijl bouwen op het bouwterrein dat zo’n 3000 vierkante meter beslaat.

Grote brand

Daarmee zit de stichting historisch gezien op het juiste spoor. Uit proefsleuven die op het terrein werden gegraven blijkt dat hier in de zeventiende eeuw huizen stonden. Daarmee werden eerdere vermoedens bevestigd. Op oude kaarten was al te zien dat er aan het begin van de zeventiende eeuw bebouwing was in het gebied. Op latere kaarten is sprake van een minder dichte bebouwing, vermoedelijk als gevolg van de grote brand in 1654 die twee derde van het toenmalige dorp in de as legde.

Scherven

Op twee meter onder de trottoirtegels van het schoolplein werden scherven gevonden in de bovenste kleilaag. Die moeten uit de periode 1575-1625 afkomstig zijn. Verder troffen de archeologen funderingen aan voor muren en houten draagconstructies.

Bij onderzoek aan de Noordervaart bij Stompetoren stuitte de archeologische dienst op boerderijresten uit het midden van de zeventiende eeuw. Dat gebeurde op een plek waar een huis gesloopt is om plaats te maken voor nieuwbouw.

Op kaarten uit 1680 komt op de bewuste plek al een boerderij voor. Van die eerste boerderij is niet veel meer teruggevonden. Toch kon de conclusie worden getrokken dat de bouw van rond 1650 moet zijn geweest. In de achttiende eeuw werd de boerderij fors verbouwd, bleek verder uit het onderzoek. Er werden restanten gevonden van een keldermuur, een trap en een haardbak met daarin een verzameling kleipijpen uit de periode 1740-1800.

Meer nieuws uit Alkmaar