Premium

Wormerland trekt een kwart miljoen uit voor corona

Wormerland trekt een kwart miljoen uit voor corona
Het gemeentehuis van Wormerland in Wormer.
© Archieffoto/Wim Egas
Wormer

Het college van Wormerland wil in eerste instantie 2,5 ton uittrekken voor kosten die samenhangen met de corona-uitbraak. Waarschijnlijk is op termijn meer geld nodig.

Het gaat om uitgaven die dus niet zijn voorzien en in veel gevallen op korte termijn al moeten plaatsvinden. Het college schrijft: ,,In de praktijk moet snel worden ingespeeld op de maatregelen die het Rijk uitvaardigt en de afspraken die in regionaal verband worden gemaakt.’’

De terreinen waarop extra kosten worden gemaakt zijn: gezondheid, economie (bedrijvigheid en werkgelegenheid), cultuur en sport, onderwijs, kinderopvang, verkeer en openbare orde en veiligheid.

,,Het is van belang alle maatregelen die nodig zijn te nemen en daar tijdig voldoende geld voor uit te trekken’’, schrijft het college. ,,Zodat het sociale en economische leven, maar ook het openbaar bestuur in voldoende mate kunnen blijven doordraaien.’’

Het moest bijvoorbeeld technisch mogelijk worden gemaakt om online raadsvergaderingen te houden, en er was geld nodig om personeel thuis te laten werken. Bovendien is extra personeel ingehuurd om overbelasting van ambtenaren te voorkomen en om te zorgen dat op afdelingen die met crisisbeheersing bezig zijn, zoals Communicatie en Openbare orde en veiligheid, altijd iemand aanwezig is.

Verder zijn economische maatregelen genomen en in de toekomst nodig om bedrijven te steunen en werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Andere kosten waarvoor de gemeente komt te staan zijn bijvoorbeeld derving van huurinkomsten door sluiting van voorzieningen, zoals kinderopvang Baloe in Jisp.

Daar komt bij dat inkomsten wegvallen door oninbare vorderingen.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen