Premium

Wethouder Songül Mutluer wil armoedepatronen doorbreken: ’Er zijn draconische maatregelen nodig’

Wethouder Songül Mutluer wil armoedepatronen doorbreken: ’Er zijn draconische maatregelen nodig’
Wethouder Songül Mutluer: ,,We zullen een stap achteruit gaan, en die moeten we weer zien in te halen.’’
© Foto Wim Egas

In de gemeente Zaanstad heeft vooral Zaandam een armoedig imago. Hoe komt dat?

,,Het is een historisch gegeven dat Zaandam altijd een arbeidersstad is geweest. De mensen hadden over het algemeen weinig geld. Het probleem met armoede is dat het van generatie op generatie wordt overgedragen. Daarnaast heeft Zaandam te maken met grootstedelijke problematiek door de ligging naast Amsterdam.’’

U spreekt geregeld over het doorbreken van ’intergenerationele armoede. Waar was de gemeente toen de eerste generatie Poelenburgers in de problemen kwam?

,,Er zijn in de afgelopen veertig jaar veel verwoede pogingen gedaan, maar achteraf gezien, gingen die niet ver genoeg. We hadden te maken met een ’draaideur-effect’: zodra mensen uit de armoede geholpen waren, vertrokken die en kwamen er kwetsbare bewoners met een laag inkomen voor terug.’’

,,Er zijn draconische maatregelen nodig, zoals het Pact Poelenburg en Peldersveld, dat dit jaar door zeventien partijen is getekend. Er is nu een Zaanse versie van de ’Rotterdamwet’ actief. In tegenstelling tot Rotterdam weren we geen nieuwe bewoners voor sociale huurwoningen, maar geven we wel voorrang aan bepaalde burgers, zoals leraren, zorgpersoneel en politieagenten - al gaat dat in tijden van woningschaarste wel ten koste van anderen.’’

Wat valt op in het armoedebeeld van Zaanstad?

,,Het percentage kinderen dat in armoede opgroeit is hoger dan het landelijk gemiddelde (10,4 procent versus 8,7 procent). Ook zijn er veel alleenstaande minima met kinderen en flink wat minima-ouderen. Daarnaast is de concentratie van armoede al jaren groot in de wijken Peldersveld en vooral Poelenburg: daar is 70 procent van de woningen sociale woningbouw en heeft 8 procent van de bewoners een uitkering.’’

Raakt de coronacrisis de Zaanse armen harder dan de rest?

,,Ik ben bang van wel. De kwetsbaren zijn door deze crisis extra kwetsbaar. Er is een vervijfvoudiging van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar. Ook hebben al zo’n 3800 ondernemers aanspraak gemaakt op de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Daar zitten veel zzp’ers en kleine ondernemers tussen, die bijvoorbeeld een kleine groentewinkel hebben in Poelenburg. We moeten echt zien te voorkomen dat straks al die nieuwe WW’ers in de bijstand komen.’’

,,Vanuit de hulpverlening krijgen we daarnaast signalen dat jongeren afglijden doordat hulp en begeleiding is stilgevallen. Ik vrees voor een stilte voor de storm als er niets gebeurt.’’

Wat gaat de gemeente voor deze kwetsbare groepen doen?

,,We gaan eerder op inwoners af, om te voorkomen dat schulden ontstaan of verder oplopen. Er wordt al nauw samengewerkt met woningcorporaties, om snel ondersteuning te kunnen bieden bij huurachterstanden. Dat breiden we uit naar energiemaatschappijen en zorgverzekeraars. Ook wijzen we inwoners zoveel en zo vroeg mogelijk op regelingen waar ze gebruik van kunnen maken.’’

,,Daarnaast komt binnen een aantal weken een impactanalyse naar buiten. Daarin wordt geschetst onder welke groepen de nood het hoogst is, en wat we voor hen gaan doen. Maar het effect van corona gaat gevoeld worden. We zullen een stap achteruit gaan, en die moeten we weer zien in te halen.’’

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen