Premium

Raad trekt initiatief naar zich toe bij huisvesting statushouders

Raad trekt initiatief naar zich toe bij huisvesting statushouders
Overveen

Het antwoord op de vraag waar in de gemeente Bloemendaal jonge statushouders onderdak kunnen krijgen laat nog wel even op zich wachten.

Ook bij de vergadering van de commissie Samenleving kwamen het college van B en W en de partijen in de raad niet dichter bij elkaar. In het laatste voorstel van het college zouden alleenstaande statushouders met andere jongeren in nieuwbouw aan de Westelijke Randweg 1 worden ondergebracht. Dat plan krijgt echter onvoldoende steun van de partijen in de raad.

De kritiek op dat voorstel richt zich op een aantal punten. Zo hebben de partijen veel vragen over de veiligheid, dicht bij de Randweg, het spoor en een transformatorstation van Liander.

Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn kon die twijfels tijdens de vergadering niet weg nemen. Wel maakte ze duidelijk dat er met Liander wordt gepraat over de veiligheid rondom het transformatorstation.

De partijen vinden dat er niet netjes met omwonenden is omgesprongen. Afgelopen jaar deden zij mee aan een participatietraject met projectontwikkelaar Wibaut over de bouw van woningen voor starters, maar daarbij was nog geen sprake van het idee dat vijftig procent van die bewoners jonge statushouders zouden zijn.

De ergernis over het dossier van de huisvesting van de statushouders begint bij de partijen langzamerhand toe te nemen. Sinds eind vorig jaar duidelijk werd dat de gemeente achter loopt bij het vinden van onderdak van statushouders is er nog geen oplossing gepresenteerd waarin geen bezwaren kleven. Terwijl de klok tikt: de provincie heeft de gemeente tot eind van het jaar gegeven om het probleem op te lossen.

,,Het is een blamage als we er niet in slagen dit vraagstuk goed op te lossen”, vindt Harold Koster (PvdA).

Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal) is ondertussen niet bang dat de provincie gaat ingrijpen als die deadline niet wordt gehaald. ,,Ik acht de kans klein dat de provincie ingrijpt.’’

De partijen hebben nu besloten het initiatief naar zich toe te trekken en de komende weken te gaan kijken welke alternatieven wel haalbaar zijn en op steun van een meerderheid in de gemeenteraad kunnen rekenen. Daarmee gaat het voorstel van het college de ijskast in.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen