Premium

Huisartsen in de Noordkop maken een voorzichtige start met regulier spreekuur, maar meeste contact gaat nog via de telefoon

Huisartsen in de Noordkop maken een voorzichtige start met regulier spreekuur, maar meeste contact gaat nog via de telefoon
Directeur Leonie Steenvoorden van de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland.
© Foto HKN
Schagen

Huisartsen in de regio zijn zoetjesaan weer begonnen met fysieke spreekuren. Vooralsnog zijn die alleen bedoeld voor patiënten die vanwege corona niet tot de risicocategorie behoren.

Die uitleg geeft Leonie Steenvoorden, directeur van HKN-huisartsen in Schagen, een organisatie waarbij 85 huisartsen in de Noordkop zijn aangesloten. ,,Patiënten beginnen zich weer te melden, we merken - hoewel nog mondjesmaat - dat het wat drukker aan het worden is. De situatie kan overigens per praktijk verschillend zijn. De een heeft meer ruimte om een goeie logistiek te organiseren zodat voldoende afstand is gegarandeerd. Het gaat erom dat de richtlijnen van het RIVM haalbaar blijven. ’’

Bij calamiteiten zoals corona treedt bij HKN het crisisteam in werking. Tot voor kort was er soms dagelijks overleg. Aangezien net als elders in het land in deze regio het aantal besmettingen en IC-opnames afneemt, is de frequentie van dat overleg teruggeschroefd. Dat geldt ook voor de nieuwsbrieven naar de huisartsen en huisartsenposten, die niet meer dagelijks maar sinds kort eenmaal in de week worden verstuurd. ,,We geven nu vooral informatie over het weer opstarten van de reguliere zorg, het implementeren van testbeleid. En ook de organisatie van de zorg in het algemeen zoals afstemming met de de thuiszorg, de verpleging, wat de richtlijnen zijn bij de opname van ouderen in een verzorgingshuis,’’ aldus Steenvoorden.

Van de 85 huisartsen zijn er twee door het coronavirus besmet geraakt. Een ziekenhuisopname bleek niet nodig. De betreffende artsen ’zijn inmiddels hersteld’. Neemt allemaal niet weg dat de alertheid groot blijft. Er komen nog altijd nieuwe patiënten bij die met het coronavirus zijn besmet, legt Steenvoorden uit. ,,Daarom zijn de huisartsen ook voorzichtig aan het opstarten. Wat gebeurt er als er meer mensen naar het spreekuur op de praktijk komen? Die ervaring hebben we nog niet.’’

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen