’Een slecht plan kan rampzalige gevolgen hebben’; brandbrief Cuypersgenootschap over bouw 10.000 woningen in ’unieke tuinstad’ Hilversum

De Noorderbegraafplaats en Berlagevijver.

De Noorderbegraafplaats en Berlagevijver.© Foto Dudok Architectuurcentrum

De wijk Noord is gebouwd op basis van een stedenbouwkundig plan van Dudok. De beroemde architect W.M. Dudok werd in april 1972 op de door hemzelf ontworpen Noorderbegraafplaats ter aarde besteld.

De wijk Noord is gebouwd op basis van een stedenbouwkundig plan van Dudok. De beroemde architect W.M. Dudok werd in april 1972 op de door hemzelf ontworpen Noorderbegraafplaats ter aarde besteld.© Foto SAGV

1 / 2
Eddie de Paepe
Hilversum

Het Cuypersgenootschap waarschuwt voor grootschalige hoogbouw in Hilversum. Een slecht plan kan rampzalige gevolgen hebben, stelt de landelijke monumentenorganisatie.

Met dat slechte plan wordt het omstreden collegeplan voor de bouw van 10.000 woningen bedoeld. Bezint eer ge begint, luidt de dringende boodschap van het Cuypersgenootschap in een brief aan college en raad. Daarin wordt gewezen op de grote architectuur- en cultuurhistorische waarde van Hilversum als tuinstad van de twintigste eeuw. Dit karakter is volgens de landelijke organisatie iets om te koesteren. ’Niet alleen vanwege de historische waarde, maar ook omdat het zorgt voor een zeer aantrekkelijk woon- en werkklimaat.’

Hoog tempo

Het Cuypersgnootschap vreest dat dit karakter door de bouw van 10.000 woningen sterk onder druk komt te staan. ’Uw college wil in hoog tempo een zeer ingrijpend besluit nemen. Het is van belang dat er zorgvuldig de tijd wordt genomen om de verdichting van Hilversum verder uit te werken. Een slecht plan kan rampzalige gevolgen hebben.’

Zeer fors

Of Hilversum die 10.000 woningen wel nodig heeft, is de vraag. Het Cuypersgenootschap wijst er in ieder geval op, dat deskundigen stellen dat het getal van 10.000 zeer fors is en dat dit waarschijnlijk alleen haalbaar is met grote hoeveelheden hoogbouw. Dat roept volgens de erfgoedclub de vraag op wat voor stad Hilversum wil zijn. ’Wil Hilversum haar bijzondere kwaliteiten behouden? Of accepteert het een forse verstedelijking en aantasting van dit karakter?’

Niet minder waardevol

Het Cuypersgenootschap omschrijft Hilversum als een unieke tuinstad, bestaand uit hoogstaande tuinwijken voor arbeiders en de middenklasse en bijzondere villabuurten. Een aantal wijken heeft de status van rijksbeschermd stadsgezicht. Andere delen hebben minder of geen bescherming, maar zijn volgens de erfgoedclub niet minder waardevol. Zoals de wijk Noord.

Prachtig

’Noord is grotendeels in de jaren vijftig en zestig gebouwd op basis van een vooroorlogs stedenbouwkundig plan van Dudok. Stedenbouwkundig is de wijk, met haar prachtige groene zichtassen, de subtiele relatie tussen natuur en stad en het evenwichtige spel tussen laagbouw en iets hogere appartementengebouwen zeer zorgvuldig doordracht.’

Nog wat woningen toevoegen, dat kan best. Maar dan wel met respect voor de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur, en dat ’maakt verdichting tot een ingewikkelde opgave’.

Niet op slot

Hilversum hoeft wat het Cuypersgenootschap betreft zeker niet op slot. Langs het spoor zijn er mogelijkheden voor woningbouw, zoals op het Arenapark, in het stationsgebied of op het vervallen bedrijventerrein aan de Korte Noorderweg. Ook rondom station Mediapark liggen er kansen, maar ’in de wijk Noord zijn de mogelijkheden van verdichting beperkt’.

Overhaast

Vandaar dat de landelijke erfgoedclub college en raad vraagt geen overhaaste beslissingen te nemen over deze grote woningbouwopgave. ’Het is van groot belang dat er de tijd wordt genomen om een goed stedenbouwkundig plan te maken voor het totale gebied. Een plan met een goede cultuurhistorische onderlegger en oog voor het specifieke stedenbouwkundige karakter en de daardoor bepaalde mogelijkheden van Hilversum.’

Lees ook: Deskundige waarschuwt voor bouw ’155 torenflats’ : ’Hilversum, de tuinstad in beton gegoten; ongebreidelde verstedelijking dreigt!’

Hilversummers willen een referendum over bouw 10.000 woningen in Hilversum: ’Zoveel mensen erbij, dat is absurd’

Hilversums college wil 2,1 miljoen uittrekken voor meer ambtenaren; verdere verstedelijking van voormalig tuinstad vraagt om meer ’capaciteit en specifieke kennis en kunde’

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen