Deskundige waarschuwt voor bouw ’155 torenflats’ : ’Hilversum, de tuinstad in beton gegoten; ongebreidelde verstedelijking dreigt!’

Deskundige Rob Docter over 10.000 woningen-plan: ’Eerst goed te onderzoeken wat Hilversum zélf nodig heeft’.

Deskundige Rob Docter over 10.000 woningen-plan: ’Eerst goed te onderzoeken wat Hilversum zélf nodig heeft’.© Foto Studio Kastermans/Alexander Marks

Rob Docter

Hilversummer Rob Docter roept de Hilversumse raad op om een pas op te plaats te maken met het omstreden plan voor de bouw van 10.000 woningen. Docter is adviseur ruimtelijk kwaliteitsbeleid, en was hoofd afdeling bouwkunst ministerie OCW, directeur van het Berlage Instituut en voorzitter van het European Forum for Architectural Policies.

’Als het college van burgemeester en wethouders zijn zin krijgt wordt Hilversum de komende twintig jaar volgebouwd met 10.000 woningen. Die zijn niet allemaal nodig voor de Hilversummers, maar des te meer voor de overloop uit Amsterdam. Met de daarbij horende wegen, voorzieningen en werkgelegenheid wordt de stad bijna anderhalf keer zo groot. Terwijl het college nog geen half jaar geleden stelde dat Hilversum een mooie stad is, ingeklemd tussen waardevolle natuurgebieden, met een grote ruimtelijke kwaliteit, veel cultureel erfgoed, waardevolle groene structuren en sociaalmaatschappelijke-economische aantrekkingskracht. Goed dus dat het college besloot om voor de stad een Omgevingsvisie op te stellen, die in goed overleg met de inwoners en maatschappelijke organisaties zou worden voorbereid.

Metropoolregio

Maar de wens om de Metropoolregio Amsterdam ten dienste te zijn ,bleek al snel groter dan de zorg voor het mooie Hilversum en het overleg met de inwoners: de Omgevingsvisie werd op de lange baan geschoven en de gemeenteraad moet nu op stel en sprong instemmen met de extreme verstedelijking van Hilversum als ‘Sleutelgebied’.

Op het spel

Wat staat er op het spel? Ik beperk me maar even tot het unieke stedenbouwkundige karakter. ‘Hilversum biedt alles wat je van een fijne woongemeente zou willen: lommerrijke villawijken en beschermde stadsgezichten van bouwmeester Dudok, prachtige jonge monumenten en industrieel erfgoed dat nu dienst doet als moderne woningen.’ Zo stond het enkele maanden geleden nog in het plan voor de Omgevingsvisie.

Alles op de schop

Maar inmiddels is door het college afstand genomen van het Hilversum van Dudok, zijn erfenis en zijn gedachtegoed. Alles gaat op de schop, zo moeten we vrezen. In het huidige cynische politieke klimaat wordt niet het fijne wonen gekoesterd, maar het denken over hoe het anders, groter en grover kan. Het verfijnde stadsontwerp van toen heeft plaatsgemaakt voor het platte cementrendement van nu. De zorgplicht van het openbaar bestuur is vervangen door blind vertrouwen in de smaak van het particuliere bouwinitiatief.

Hilversum moet een levendige stad kunnen blijven. De stad is nooit af en er is altijd iets dat verbeterd kan worden. Maar niet door blindelings achterna te lopen wat anderen (MRA, Regio) van je willen. Het is veel verstandiger om eerst goed te onderzoeken wat Hilversum zélf nodig heeft.

Media-industrie

Hilversum heeft een normale, gezonde economie. De enige zwakte is wellicht het eenzijdig inzetten op de media-industrie. Het aantal bedrijven stijgt al jaren gestaag en de bedrijvigheid is relatief ‘schoon’. Ook de detailhandelsstructuur is goed, al is er in het centrum wat leegstand omdat er in de afgelopen jaren te veel winkels gebouwd zijn. Geen dringende redenen dus om stante pede voor een zo ingrijpend groeiscenario te kiezen. Het enige waar Hilversum behoefte aan heeft is een gematigde bouwstroom van voldoende goede, flexibele en betaalbare woningen voor Hilversummers, nu en in de toekomst.

Gelukkiger

Mensen in tuinwijken zijn gemiddeld gezonder en gelukkiger. Dat is ook niet zo verwonderlijk. De manier van wonen in deze buurten, de sociale contacten, de nabijheid van winkels en voorzieningen, openbaar groen en de veilige weg van en naar school zijn aspecten die er in het dagelijkse leven toe doen. Mensen vinden het over het algemeen fijn om zich direct te kunnen identificeren met hun eigen woning en daar met gepaste trots een eigen toets aan te geven. Het bijzondere karakter en de samenhang van de architectuur en het stedenbouwkundig plan van Dudok dragen daaraan in hoge mate bij. Allemaal aspecten die het wonen fijner en de mensen gelukkiger maken.

Duurzaam

Het vele groen in de tuinstad vormt een goede omgeving voor tal van planten en dieren (biodiversiteit) en de omzetting van kooldioxide (CO2) in zuurstof. De vele bomen zorgen voor verkoeling en bescherming tegen de hitte (‘hittestress’). De tuinen, parken en plantsoenen met waterpartijen bieden bovendien een goede opslagmogelijkheid voor regenwater. Kortom, de tuinstad is van nature duurzaam, zowel in sociaal als in economisch, ecologisch en cultuurhistorisch opzicht. Willen we dat op het spel zetten voor ongebreidelde verstedelijking? Dat lijkt me een referendum waard!

© Foto’s Rob Docter

500 voetbalvelden

Om de omvang van de verstedelijkingsambitie nog even aanschouwelijk te maken: de hierboven afgebeelde torens bevatten 54 respectievelijk 64 woningen. Voor 10.000 woningen heb je dus 185 respectievelijk 155 van zulke torens nodig. Probeert u zich eens in te denken waar die in Hilversum moeten komen. In laagbouw uitgevoerd vergen 10.000 woningen circa 250 hectare. Dat zijn 500 voetbalvelden. Weet u waar zo’n oppervlak, ook als je het in stukjes zou knippen, in Hilversum te vinden is?

Gemeenteraad

Het woord is nu aan de gemeenteraad. Op 17 juni vergadert de commissie ruimtelijke ordening en wonen en op 1 juli de raad over de verstedelijkingsambities. We zijn benieuwd wie dan zullen zeggen dat ze daarmee niet kunnen instemmen voordat een gedegen visie is ontwikkeld op een toekomstige leefomgeving die de bestaande kwaliteiten van de unieke tuinstad en de omringende natuur respecteert. Er is hoop: we hoorden de wethouder zeggen dat als de raad vindt dat het Sleutelgebied inderdaad geen goed idee is, we dan ’gewoon de MRA uit onze plannen slopen’. Waarvan akte!’

Lees ook: Hilversummers willen een referendum over bouw 10.000 woningen in Hilversum: ’Zoveel mensen erbij, dat is absurd’

Hilversums college wil 2,1 miljoen uittrekken voor meer ambtenaren; verdere verstedelijking van voormalig tuinstad vraagt om meer ’capaciteit en specifieke kennis en kunde’

’10.000 woningen onhaalbaar wensdenken’; Architectuurprijs Hilversum roept raad op om pas op de plaats te maken [video]

Vraagtekens bij 10.000 huizen-plan Hilversum; coalitiepartij D66 kritisch over ambiteuze aanpak college

Analyse: 10.000 woningen erbij in Hilversum, zegen of zeperd?

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen