Opvallende corona-adviezen van Fietsersbond Hilversum: ’Overal 30 km, fietsers op rijbaan, Kleine Spoorbomen direct dicht voor auto’s’

Chaos bij de Kleine Spoorbomen.© Archieffoto Studio Kastermans/Daniëlle van Coevorden

Eddie de Paepe
Hilversum

Verlaag de snelheid overal naar 30 km/uur, laat fietsers op de rijbaan toe en sluit de Kleine Spoorweg als proef af voor gemotoriseerd verkeer. Een greep uit de opvallende verzoeken van de Fietsersbond Hilversum e.o. aan de gemeente.

Omdat het openbaar vervoer voor langere tijd beperkt toegankelijk zal zijn, is het gebruik van fiets en benenwagen volgens de bond meer dan ooit nodig en gewenst. ’In combinatie met 1,5 meter afstand zal dit leiden tot ruimtetekort op trottoirs en fietspaden’, meldt voorzitter Krijn Griffioen namens zijn achterban. Knelpunten zijn vooral de drukke en krappe doorgaande fiets- en looproutes, zoals de Havenstraat, Neuweg, Simon Stevinweg en bij fietsopstelplekken voor verkeerslichten (zoals bij Diependaalselaan, Havenstraat, Johan Geradtsweg en bij de overgang Kleine Spoorbomen).

30 km/uur

De bond vraagt de gemeente om de schaarse openbare ruimte - ’juist nu ook de scholen weer open gaan’ - praktischer te verdelen, ten voordele van de onbeschermde fietsers en voetgangers. Dat kan de gemeente doen door een aantal (tijdelijke) maatregelen te nemen. ’Verlaag de snelheid binnen de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur’, luidt het eerste voorstel. ’Fietsers kunnen dan bij ruimtetekort op de smalle fietsstroken uitwijken naar de rijbaan. Hierdoor ontstaat een groter netwerk van fietsroutes.’

Op de rijbaan

Verplicht fietsers niet langer om gebruik te maken van de fietspaden, is het tweede voorstel. Fietsers kunnen dan legaal uitwijken naar de rijbaan. ’Stel verkeerslichten fiets- en voetgangersvriendelijk af’, vervolgt Griffioen. ’Zorg door handhaving dat trottoirs en fietspaden en -stroken ook écht beschikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. En neem versneld maatregelen om notoir gevaarlijke plekken in fiets- en looproutes veiliger te maken.’

Kleine Spoorbomen

Ten slotte komt de lokale afdeling van de Fietsersbond met het idee om de Kleine Spoorbomen als proef af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dan ontstaat er opstelruimte voor fietsers en voetgangers, zo is de gedachte.

’Wij realiseren ons dat dit grote ingrepen zijn’, besluit Griffioen het pleidooi richting gemeente. ’Maar deze uitzonderlijke tijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen.’

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen