Adviezen over eenzaamheid en blowgebruik via Fortnite-chat

Hans Brandsma
Hoorn

Ze werken een gameverslaving niet in de hand, maar het populaire computerspel Fortnite blijkt in deze corontatijden een prima middel om eenzame of hulpbehoevende jongeren de goede kant op te sturen. ,,Via de chat zijn hele waardevolle gesprekken ontstaan’’, constateert Faraaz Ramdjanbeg van de West-Friese Stichting Netwerk.

Netwerk was een van de organisaties die van Microsoft en het Oranjefonds een financiële bijdrage kregen om initiatieven te ontplooien. ,,Onze ervaring is dat er heel veel jongeren tussen 12 en 27 jaar in de ban zijn van het gamen’’, aldus Ramdjanbeg. ,,Vaak is hun leven geïsoleerd en zijn ze lastig te bereiken, maar wij zien gamen ook als een middel om jongeren te bereiken. We hadden dit plan al voordat het coronavirus zich over Nederland verspreidde en we pitchten het met succes bij Microsoft dat er 17.000 euro voor over had.’’

Een game als Fortnite leende zich goed voor een probeersel. ,,Tegelijkertijd kunnen er zestien belangstellenden deelnemen en daarnaast zit er ook een chatfunctie aan verbonden’’, verduidelijkt Ramdjanbeg. ,,Medewerkers van Netwerk hebben op een luchtige manier aan de chatgesprekken deelgenomen en jongeren bleken best bereid hun gevoelens te delen. Dat kan over eenzaamheid of blowgedrag te gaan, maar bijvoorbeeld ook over problemen die zijn ontstaan doordat alle examens zijn afgeblazen. We hebben jongeren doorverwezen naar de Kindertelefoon of 113-online voor vragen over zelfdoding.’’

Ook gameverslaving kwam aan de orde. ,,We adviseren ook om los te komen van het gamen. De bekende gamers zijn juist zo goed omdat ze mentaal en fysiek gezond zijn.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen