Burgemeester van Alkmaar: ’Mensen moeten meewerken. Daar zijn we volledig van afhankelijk. Dit is geen politiestaat’

Alkmaar

Burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar praat ons twee keer per week als voorzitter van de Veiligheidsregio vanuit zijn voortuin bij over de coronabestrijding. Een gesprek over de heg heen.

Terugblikkend op 4 mei heeft hij een bijzondere dag beleefd. ,,En ik weet dat al mijn collega’s dat zo ervaren hebben. Wij missen de warmte van de mensen.”

Bruinooge en zijn vrouw hebben kransen gelegd bij oorlogsmonumenten zonder dat daar publiek bij kon zijn. ,,Het is toch je rol als burgervader dat je op zulke momenten een arm om iemand heen kan slaan.”

Maar ook al is dat directe contact er niet, Bruinooge vindt wel dat hij voeling houdt met de samenleving. ,,De social media zijn bepaald niet mild. Aan de andere kant brengen mensen soms zomaar een bloemetje.”

Hij blijft er van overtuigd dat er maar een kleine groep is die de urgentie van coromaatregelen niet ziet, of niet wil zien. ,,Het overgrote deel ziet dat wel.”

Bruinooge heeft nog even de cijfers erbij gezocht van afgelopen zaterdag, toen het in de winkelstraten in de regio zo druk was. Niet drukker dan een week eerder, zo is hem gebleken. Vrijwel evenveel mensen. En de drukte was er niet de hele dag. In Alkmaar alleen aan het begin van de middag. ,,Ik was ’s ochtends even op de markt. Daar was het rustig.”

,,Voorheen liep ik samen met mijn vrouw op zaterdag wel eens de stad in. Dat doen we nu niet. We doen elk apart en gericht onze inkopen.” Hij herhaalt het maar weer eens. Ga niet funshoppen en koop bij voorkeur bij de plaatselijke middenstand.”

Drukte bij de winkels is goed voor de economie. ,,Maar het spanningsveld is hoe je de samenleving die ruimte kunt bieden en tegelijk kunt waken over de gezondheid.”

Bruinooge weet dat alle gemeenten in de V-regio maatregelen aan het voorbereiden zijn om dat voor elkaar te krijgen. ,,In Alkmaar hebben we bankjes weggehaald en we denken na over looproutes. Bijvoorbeeld langs de ene kant van de Langestraat heen en langs de andere gevels terug. Later in de week wordt daar meer over bekend.”

Geen politiestaat

Detailhandel Nederland stelde voor om dat loopverkeer te laten regelen door agenten. ,,Onmogelijk”, zegt Bruinooge. ,,We zijn volledig afhankelijk van de goede wil van de mensen. We leven niet in een politiestaat. Dit is Frankrijk niet met op elke hoek een agent. Voor Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo beschik ik over 200 dienders en 32 Boa's. Mensen moeten zelf meewerken anders is de coronabestrijding gedoemd te mislukken.”

De detailhandel vroeg ook om eenduidige regels. Maar volgens Bruinooge moet het juist om maatwerk gaan. ,,Geen gemeente is gelijk en zelfs geen straat is gelijk. Looproutes heen en terug kunnen dan misschien in de Langestraat, maar in stegen is dat al onmogelijk.”

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen