Premium

’Ik begrijp zijn worsteling steeds beter’; burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam geïnspireerd door haar grootvader die hetzelfde ambt in oorlogstijd bekleedde in Kampen

Lieke Sievers vorig jaar bij de kranslegging door scholieren bij het oorlogsmonument in Oosthuizen.
© Foto Ella Tilgenkamp
Volendam

Uitgerekend 75 jaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog komen Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in een heel ander daglicht te staan. De maatregelen in verband met het coronavirus dwingen tot andere manieren van gedenken en vieren. Juist burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam kent als geen ander het belang van 4 en 5 mei. Haar grootvader was in oorlogstijd eerste burger in Kampen en hoewel zij persoonlijk niets wil ontlenen aan de moed die hij heeft getoond, wordt zij tot op de dag van vandaag door hem geïnspireerd, juist in deze periode.

Drie jaar geleden, op 4 mei in de Grote Kerk in Edam, vertelde zij voor het eerst aan een groot gehoor over haar opa Herman Oldenhof. Sievers: ,,Het thema van de herdenking was destijds ’De kracht van het persoonlijke verhaal’. Het verhaal van mijn grootvader heeft mij geïnspireerd, maar is heb er destijds wel mee geworsteld of het wel of niet passend was om het te vertellen. Het is immers zíjn verhaal. Hij was een integere, standvastige en onverschrokken man voor wie ik veel respect heb. Ik was bang dat het onbescheiden zou overkomen om het te vertellen, want ik ontleen er niets aan. Ik heb nog met mijn moeder overlegd en zij vond het oké.’’

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen