Corona kan Schagen in totaal drie miljoen euro kosten. De gemeente komt met een flink pakket aan ’noodsteun’ om ondernemers, clubs en instellingen te helpen

Kleine Sluis in Anna Paulowna is voorzichtig weer met jeugdtrainingen begonnen. Clubs die extra kosten moeten maken kunnen een beroep doen op de gemeente.
© Foto Marc Moussault
Schagen

De gemeente Schagen trekt de knip om ondernemers, verenigingen en instellingen door de coronacrisis te helpen.

Schagen komt met een pakket aan ’noodmaatregelen’. Zo worden huur en pacht kwijtgescholden aan strandpaviljoenhouders, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en dorpshuizen die van de gemeente huren of pachten.

Periode

Dit geldt voor de periode dat zij niet of nauwelijks inkomsten hebben gehad en geen gebruik hebben kunnen maken van hun accommodatie. Ook willen burgemeester en wethouders een apart budget van honderdduizend euro instellen voor de cultuur- en sportsector in de gemeente Schagen.

Kosten

Uit dit fonds kunnen kosten voor sportieve en culturele instellingen worden betaald. Zoals kosten die wellicht gemaakt moeten worden door sportclubs, om kinderen onder voorwaarden weer te kunnen laten sporten.

Daarnaast wil het college aan verenigingen verstrekte activiteitensubsidies niet verrekenen aan het einde van het jaar als bepaalde activiteiten niet door zijn gegaan.

Pakket

„Het is een flink pakket maatregelen”, aldus Joke Kruit, wethouder financiën. „Dit zijn ook uitzonderlijke tijden, die vragen om uitzonderlijke maatregelen.’’

Hoeveel geld de gemeente uiteindelijk kwijt raakt door de coronacrisis is volgens Kruit nu nog niet te zeggen. In het zwartste scenario, wanneer de beperkende maatregelen tot eind dit jaar van kracht blijven, gaat het in totaal om drie miljoen euro,

Dit is het bedrag dat Schagen dan misloopt aan bijvoorbeeld pachtgelden, maar ook aan toeristenbelasting en precariogelden. Daarbij komen nog de kosten die nu worden gemaakt om clubs en instellingen tegemoet te komen.

Kruit: ,,De kosten die wij niet kunnen betalen uit de Rijksregelingen of reguliere budgetten, brengen wij voor een deel ten laste van de Algemene reserve en verwerken wij voor het overige in de begroting.”

Op de website www.schagen.nl/coronavirus is het complete pakket maatregelen te vinden. De gemeenteraad moet nog zijn goedkeuring geven. In mei spreekt de raad over het noodpakket.

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.