Helders college wil investeringen in de stad ’krachtig doorzetten’

Investeringen in de stadsvernieuwing wil het college krachtig doorzetten.

Investeringen in de stadsvernieuwing wil het college krachtig doorzetten.

Arie Booy
Den Helder

Investeringen in de stad moeten in de coronacrisis niet worden gestopt, maar juist krachtig doorgezet.

Dat antwoord geeft het college op raadsvragen van de PVV. De partij suggereerde te stoppen met het stadhuis op de werf en geld voor duurzaamheid en energietransitie te besteden voor een corona-noodfonds.

Burgemeester en wethouders vinden het niet nodig om te stoppen met het stadhuis op de werf, omdat deze investering ook werkgelegenheid oplevert en stellen: ’Huisvesting op een andere plaats kost ook geld.’ Wat duurzaamheid betreft, antwoordt het college: ’Wij willen graag investeren in duurzame maatregelen die zichzelf terug verdienen. Dus inderdaad niet in investeringen die geen aantoonbare baten opleveren. Daarbij is het goed dat er in onze regio wordt geïnvesteerd; juist nu is dat extra van belang voor het behoud van banen.’

Rijk

Het dagelijks bestuur heeft nog geen idee van de gevolgen van de coronacrisis voor de algemene uitkering die het Rijk aan Den Helder verstrekt, maar heeft wel als uitgangspunt: ’Juist nu acht het college het van belang om goed na te denken over welke keuzes we kunnen en moeten maken. Om er voor te zorgen dat de ontwikkeling niet stil valt. En de economische crisis in onze stad nog verergert. Daarom zijn onze discussies over investeringen in de fysieke en sociale structuur van groot belang.’

Voor noodsituaties is het college bereid om in overleg met de raad noodmaatregelen te nemen. Daarbij kan in beginsel over alle dekkingsmiddelen worden gesproken. Een extra belastingverhoging ligt dan ook niet voor de hand.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.