Bewoners Bobeldijk voelen zich bekocht over uitvoering reconstructie weg door hoogheemraadschap

Marco Veld en Diana Ursem bij een van de chicanes: ,,Doorgang is dertig tot veertig centimeter breder uitgepakt. Dat schiet niet op.”© Foto Mediahuis/Leo Blank

Leo Blank
Bobeldijk

Tussen theorie en praktijk gaapt een grote kloof. Bewoners van Bobeldijk zijn diep teleurgesteld in en heel kwaad over de wijze waarop de reconstructie van hun weg door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier volgende maand na dik twee jaar overleg eindelijk wordt voltooid.

Bewoners Marco Veld en Diana Ursem tonen aan de hand van het ooit door alle partijen aangenomen ontwerp ter plaatse aan hoe plan en uitvoering op diverse punten uiteenlopen. ,,Kijk. Op papier zijn chicanes zo breed ingetekend dat er voor verkeer ongeveer 3,40 tot 3,50 meter resteert. In werkelijkheid is de doorgang dertig tot veertig centimeter breder uitgepakt. Dat schiet niet op”, foetert Veld, eigenaar van dierenhotel Juco.

Druppel

Iets verderop, bij de T-splitsing met de Slagterslaan richting Berkhout, zou een zogeheten druppel (verhoging) op het wegdek komen met daarop hoge, groen blijvende struiken. Zodat voor doorgaand verkeer vanuit richting Hoorn en Spierdijk de zichtlijn onderbroken zou worden en weggebruikers het gaspedaal minder diep zouden intrappen.

,,Ook weinig van terechtgekomen”, constateren Veld en Ursem, ,,Die druppel is veel kleiner uitgevallen en van beloofde bosschages is ook niets te zien. Dit heeft geen enkel effect op de snelheid van weggebruikers.” En daar waren alle ingrepen toch vooral om te doen, om van de Bobeldijk een minder aantrekkelijke sluiproute te maken voor doorgaand verkeer.

Het tweetal vraagt zich met veel dorpsbewoners af waarvoor ze meer dan twee jaar hebben meegedacht - en gesproken - over een reconstructie, die de veiligheid op straat zou verbeteren.

Rob Zechner van Comité Bobeldijk Veilig heeft zijn buik er ook meer dan vol van: ,,Er wordt nog altijd hard gereden in de 30 km-zone. Er is meer dan een miljoen euro in gestoken door waterschap en gemeente Koggenland. Met een minimaal resultaat.”

Bewoners hadden gehoopt dat er bij afronding van de werkzaamheden volgende maand nog een en ander in hun voordeel zou kunnen worden aangepast. Het waterschap moet delen van eerder uitgevoerd asfalteringswerk opnieuw doen omdat bepaalde lagen eind vorig jaar loslieten.

Wanneer de walsen precies aan de gang gaan is volgens woordvoerder Aukje Rypma van het hoogheemraadschap nog niet bekend: ,,Als startdatum staat 6 mei genoteerd. De bewoners krijgen begin volgende week een brief met informatie.” Het weg schrapen van bestaand en aanbrengen van nieuw asfalt duurt ongeveer zes weken.

Rypma erkent dat het werk niet precies wordt uitgevoerd als in het voorontwerp staat: ,,We moeten naar alle belangen kijken. Ook naar die van de agrariërs met grote landbouwvoertuigen. Zij moeten elkaar en een vrachtwagen kunnen passeren. Vandaar we hebben gekeken of het voorstel in de praktijk werkt.”

,,Met een proefopstelling is vorig jaar getest of en hoe landbouwvoertuigen elkaar konden passeren. Op basis van die test en in combinatie met technische factoren is een definitief ontwerp gemaakt. Het onderhoud van de Bobeldijk wordt aan de hand hiervan uitgevoerd. is aangepast.”

Het bewonerscomité heeft in een laatste poging om het tij nog te keren verzocht om spoedoverleg met het hoogheemraadschap. Daar is nog geen reactie op gekomen, aldus Rob Zechner.

Wethouder

De Bobeldijk gaat over in handen van Koggenland. Wethouder Caroline van de Pol vindt het jammer dat bewoners niet geheel tevreden zijn. ,,Aan de andere kant zijn we een plattelandsgemeente. We moeten ook rekening houden met belangen van agrariërs.”

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen