Lintjesregen in Gooi, Vechtstreek en Eemland: allemaal net even anders dan anders

Hilversum

Het was allemaal net even anders dan in andere jaren, minder feestelijk vooral, maar de blijdschap bij de dik zestig streekgenoten die, de meesten vandaag, anderen gisteren al, hoorden dat zij koninklijk zijn onderscheiden, was er niet minder om. In het Gooi, de Vechtstreek en Eemland daalde de jaarlijkse lintjesregen neer op de volgende inwoners (per gemeente vermeld):

Baarn

Voormalig gezagvoerder bij de KLM R. Serné (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) is geridderd vanwege het vele (internationale) vrijwilligerswerk dat hij al ruim 20 jaar doet. Zo organiseerde hij voor Habitat for Humanity bouwreizen om woonomstandigheden te verbeteren in krottenwijken rondom Kaapstad en op de Filipijnen. Ook zette hij zich in voor Stichting Rechtswinkel in Baarn en richtte hij de stichting Mzamomhle op.

D. Scheele (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) is landelijk bekend als muzikant voor kinderen. Bij Stichting Opkikker, waar hij ambassadeur is, laat hij al ruim zeventien jaar wensen van kinderen in vervulling gaan, door op te treden bij hen thuis of door de kinderen persoonlijk te ontmoeten. Ook Make-a-wish Nederland en de Kindermuziekweek kunnen op zijn steun rekenen. Voor Stichting Sam maakte hij de cd Dolfijne Liedjes, om kinderen met Down en autisme dolfijntherapie te kunnen geven.

Het echtpaar J. Verboom en F. Verboom-van Asselt (beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau) zet zich inmiddels een halve eeuw belangeloos in voor de Baarnse samenleving. Bij zorginstelling Sherpa fungeren ze als bezoekouders voor cliënten die geen of nauwelijks contact hebben met hun eigen familie. Het echtpaar draagt de Hervormde Gemeente Baarn een warm hart toe en oefent daar diverse vrijwilligerstaken uit. Zo brengen ze regelmatig bezoekjes bij mensen die de deur niet meer uitkomen en bieden ze steun aan ’nieuwe Baarnaars’.

J. van der Laan (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is sinds 1982 een actieve vrijwilliger bij de Historische Kring Baerne, waar hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het zichtbaar maken van de vroegste geschiedenis van Baarn door archeologisch onderzoek en publicaties. Ook bij het organiseren van het Cultureel Festival in Baarn staat hij met raad en vooral daad klaar. Daarom zijn ze ook bij het volkstuinencomplex zo blij met hem.

Ook E. Kruizinga-Claassens (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is een zeer actief vrijwilliger van de Historische Kring Baerne., als coördinator van de werkgroep Oudheidkamer en bestuurslid. Daarnaast is ze al twee decennia bestuurslid van wooncoöperatie Uytenbosch, waar ze behalve secretaris ook vraagbaak is voor het bestuur en de bewoners.

Als jongetje van 9 werd J. Laseur (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) in 1979 trompettist bij Muziekvereniging Crescendo, waar hij nog steeds aan verknocht is en veel voor betekent. Inmiddels is hij er al jaren bestuurslid. Onder leiding van ’Mister Crescendo’ werd de Muziekschool Crescendo opgericht en worden er muzieklessen gegeven op basisscholen. Laseur is nog steeds invaltrompettist bij orkesten in Laren en Amersfoort en het Goois Symfonie Orkest.

V. van den Meiracker (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) kreeg haar onderscheiding voor de meer dan veertig jaar dat ze vrijwilligerswerk doet voor Color Guard Nederland, dat de dans- en muzieksport onder de jeugd bevordert. Ze startte als jong meisje bij muziekvereniging Excelsior Baarn en werd al snel bestuurslid. Ze maakte honderden vlaggen, vaandels, jurkjes en pakken voor de leden. Ze organiseert vele evenementen per jaar.

Meer dan een halve eeuw zet W. Timmer (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) zich met hart en ziel in voor het Apostolisch Genootschap. Vrijwel elke zondag begeleidt deze organist de koren tijdens diensten en uitvaarten. Gedurende twintig jaar was hij bovendien geestelijk verzorger in Zeist en Baarn.

Blaricum

Voor brandweervrijwilliger J. Venema (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) kwam de onderscheiding niet meer als een verrassing. Hij hoorde al eerder van burgemeester Joan de Zwart-Bloch dat zijn jarenlange inzet en enthousiasme tijdens de Lintjesregen gehonoreerd zou worden.

Bunschoten

S. Boersma (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) krijgt deze onderscheiding met name voor zijn tomeloze en vrijwillige inzet voor de Gereformeerde Kerk in verschillende plaatsen in Nederland. Ook bereidde hij namens Dorcas Hulp & Ontwikkeling Oost-Europa en later voor CGMV-Dorcas projectreizen voor naar Albanië en Bosnië, gevolgd door reizen naar Afrikaanse landen.

R. van Diermen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) zet zich al een levenlang in voor de vishandel, zowel lokaal als landelijk. Daarnaast was hij ouderling in de Gereformeerde kerk Spakenburg-Noord en organiseerde veilingen voor Voetbal Vereniging IJsselmeervogels.

R. de Graaf (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is gedecoreerd voor het werk dat hij als lid van het schoolbestuur verzette voor de Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor. Maar ook als bestuurslid van de Stichting Orhei en ook als kerkenraadslid, ouderling en diaken van de Christelijke Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg verdiende hij zijn sporen.

Ook A. van Halteren (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) verzette bergen voor de Christelijk Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg, waar hij lid, secretaris en voorzitter van de Commissie Beheer en voorzitter van mannenvereniging Onderzoek de Schriften was. Daarnaast hanteerde hij de voorzittershamer bij de Historische Vereniging Bunscote.

E. Heuveling-Huijgen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is onderscheiden voor het werk dat zij deed als lid van het schoolbestuur Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor, van de Vereniging Bunschoten - Mosina en van commissies en clubs van de Nederlands Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg. Voorts was zij lid van de Raad van Toezicht van Zorg- en Wooncentrum De Haven en is nog steeds actief als buddy.

Willem Koelewijn (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) ontving de onderscheiding voor zijn grote inzet ten behoeve van de Gereformeerde Kerken in. Daarnaast was hij medeoprichter van de Fokstudieclub Bunschoten en de Stichting Bunschoter Boeren- en Beestenboel, bestuurslid van de plaatselijke Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs.

De Bilt

De burgemeester heeft de tien gedecoreerden gebeld. Bodes hebben vervolgens een bos bloemen en een plak chocolade met daarop de onderscheiding afgebeeld overhandigd. Later dit jaar zal er een bijeenkomst zijn waarop de versierselen zullen worden opgespeld.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw is geworden de heer Offerhaus in Bilthoven. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau mevrouw Stikker uit Bilthoven. Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn geworden de heren Hagenbeek en Jacobse in Bilthoven, de heren Dijs, Peetom en Van den Brink in De Bilt, de heer Hoogendoorn in Hollandsche Rading, de heer Groot in Westbroek en de heer Landwaart in Maartensdijk.

Mevrouw De Vet.
© Foto Studio Kastermans/Alexander Marks

Eemnes

C. de Vet (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden) is door minister Ank Bijleveld gebeld met het bericht dat zij een lintje krijgt. De Vet, werkzaam bij Amerpoort, is reserve-militair bij het Korps Nationale Reserve van het Commando Landstrijdkrachten en superactief bij aan defensie verwante organisaties. Daarnaast zet zij zich als vrijwilliger in voor de EHBO, het Apostolisch Genootschap Baarn, de Historische Kring Eemnes en is ze bestuurslid van de Stichting Friersdale-Eemnes.

Ook E. Bakker (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) onderhoudt nauwe banden met defensie. Hij werk bij de afdeling Opleidings-& trainingscommando. Naast zijn werk zet hij zich vrijwillig in voor de veteranen en herdenkingen van gebeurtenissen uit WOII in binnen- en buitenland.

Gooise Meren

R. Harsevoort (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) uit Bussum is gedecoreerd vanwege zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, de Turngroep Midden-Nederland, het Comité Eemnesser Koeientrofee en TijdvoorMeedoen in Huizen.

De Bussumse M. Katerberg-Muns (Lid in de Orde van Oranje-Nassau ) zet zich al vele jaren als vrijwilligster in voor Vrijzinnigen Naarden-Bussum, de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk en het Vrijzinnig Overleg Gooise Meren.

C. Kurpershoek (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) ontving de versierselen omdat hij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging en de Gehandicapten Sport Nederland al jaren geheel belangeloos bijstaat.

Voetbalclub NVC, en dan met name de G-afdeling - voor voetballers met een verstandelijke beperking -, en voetbalclub SDO zijn in hun nopjes met de tomeloze inzet van J. Voogt (Lid in de Orde van Oranje-Nassau ) uit Naarden.

De Naardense N. Zuurveen-Propitius (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is dit jaar gelauwerd vanwege haar vrijwillige inzet voor de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Naarden, het Willem de Zwijger College Bussum, de KWF Kankerbestrijding, de Protestante Gemeente Naarden; Vivium-Zorggroep Naarderheem, de Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent, de Stichting Grote Kerk Naarden en voor de Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent.

Hilversum

C. Brüggemann (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) kreeg de onderscheiding omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voorde Personele Unie Katholiek Hilversum (samenwerkingsverband van parochies de H. Vitus-H. Willibrord, de H. Hart-H. Joseph en de O.L. Vrouw-Verrijzenis, voor tennisvereniging het Melkhuisje, voor het St. Annagesticht en voor de Stichting Padre Geraldo en project Obra Social Sagrado de Curacao Jesus

Zijn maatschappelijke inzet voor met name de Marokkaanse gemeenschap in Hilversum leverde A. Doufikar (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) een lintje op. Doufikar, als maatschappelijk werker verbonden aan Versa Welzijn, is een verbinder in de driehoek Marokkaanse gemeenschap, Hilversumse politiek en het welzijnswerk. Voorts verricht hij vrijwilligerswerk voor de PvdA en bij de moskee en moskeevereniging al-Amal.

G. Dubois (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is de onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange inzet voor de samenleving. Van die inzet profiteerden de gemeentelijke politiek (CDA), de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Stichting Andantina, de Stichting Schuldhulpmaatje en de Bibliotheek Hilversum.

Aan A. Frankvoort (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange inzet en enorme betrokkenheid bij korfbalvereniging de Corvers.

M. van Gelder (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) is geridderd omdat hij zich jarenlang heeft ingezet als bestuurslid van het Diabetes Fonds, het Helen Dowling Instituut, de Netherland-America Foundation (NAF) en voor het historisch paleis en hedendaags museum Paleis het Loo.

Naar M. van der Veen - Hoffman (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) ging de onderscheiding omdat zij jarenlang als vrijwilliger actief was voor Amaris Gooizicht en Stichting Dobre Destiny.

A. de Lanoy Meijer (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) is gedecoreerd voor het werk dat hij verrichtte als vrijwilliger en bestuurslid van de Hilversumsche Golf Club en als commissielid Dutch Open van REVED International B.V. Voorts is zijn inzet als bestuurslid van het landelijke Fonds 1815, een stichting die financiële steun verleent aan veteranen en hun nabestaanden in moeilijke omstandigheden niet onopgemerkt gebleven.

J. Looije-Loman (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) kreeg de onderscheiding voor haar inzet als vrijwilliger voor Amaris Gooizicht en het Gooisch Fanfare Orkest (voorheen Oranje Harmonie).

Een koninklijke onderscheiding werd G. Bakker-Randshuizen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) toegekend omdat zij jarenlang vrijwilliger is bij woondienstencentrum St. Joseph (voorheen woonzorgcentrum Marimba) en voor de energie die zij stopte in de door haar opgerichte bridgeclub.

M. Ruitenberg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) kreeg de onderscheiding voor al het werk dat hij als vrijwilliger verrichtte voor De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, de Vereniging Helemaal Oké Oost Hilversum; de politieke partij Hart voor Hilversum en voor Stichting de Geus/Wijkcentrum de Geus.

A. Buurman-Schilstra (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) zet zich al een eeuwigheid in als vrijwilliger voor Amaris Gooizicht en dat bleef niet onopgemerkt.

M. Kruithof-Stoutjesdijk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) zette zich als vrijwilliger niet alleen in voor de protestantse wijkgemeente Hilversum en Amaris Zuiderheide, maar was ook onvermoeibaar in de weer voor roeivereniging CornelisTromp.

Een onderscheiding voor Chris van de Runstraat in Huizen.
© Foto Studio Kastermans/Daniëlle van Coevorden

Huizen

C. Alders (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) was niet alleen jarenlang voorzitter van het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Huizen, maar is ook sinds 2010 verbonden aan de Stichting Oldtimers Huizen, eerst als initiator en later als voorzitter.

Vrijwilliger, fondsenwerver, ambassadeur, bestuurslid, voorzitter van een projectgroep en docent en lid van de ledenraad: de Parkinson Vereniging heeft al sinds 2002 een uitstekend lid aan C. van Haaften (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau). Bovendien is hij voorzitter van het buurtpanel 1276 en coördineerde hij het in 1969 door de Nierstichting Nederland georganiseerde benefietconcert.

K. Klein (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) doet al vanaf 1998 vrijwilligerswerk voor Visio, de landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking. Ook onderhoudt hij al sinds 2002 tuinen van mensen die hulpbehoevend zijn. Deze als ’excellente leerkracht’ beoordeelde docent in groenlessen zet zich tevens in voor minder kansrijke leerlingen.

F. Pluijm-Westland (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) verdient haar koninklijke onderscheiding vanwege haar vele vrijwilligerswerk. Zo is ze al vanaf 1988 collectant voor het Nationaal Reumafonds, gaf ze leiding aan de jeugdraad van de Gereformeerde Kerk in Marken en was ze leidster van de peuterspeelzaal op het asielzoekerscentrum Crailo. Bij Inner Wheel Almere-’t Gooi is ze nog steeds voorzitter van diverse commissies.

C. van de Runstraat (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) staat te boek als een zeer actief groepslid van Amnesty International Huizen. Ook is hij al jaren vrijwilliger natuurbeheer bij het Goois Natuurreservaat en tien jaar bestuurslid van het 4 mei Comité Huizen.

De Rooms-katholieke kerk Huizen, Blaricum Bijvanck is maar wat content met H. Wellink (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), die er al bijna veertig jaar vrijwilliger is en in die tijd diverse functies binnen het kerkbestuur bekleedde, iets wat hij trouwens nog steeds doet. Ook is hij fervent bezoekvrijwilliger bij Amaris Theodotion in Laren.

L. Mak (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is vanaf 1984 bijzonder actief als vrijwilliger binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk te Huizen, waar hij kerkenraadslid was, voorzitter van de zondagsschool en voorzitter van de jeugdvereniging Rodebij. Ook was Mak zes jaar secretaris van de Vereniging Vrienden van het Gooi, en eenzelfde periode redacteur van De Wekker, een blad met kerkelijk nieuws.

Een onderscheiding voor de heer Henny.
© Foto Studio Kastermans/Ben den Ouden

Laren

Laren is sinds vandaag een ridder en een Officier in de Orde van Oranje-Nassau rijker. T. Koetsier is die officier. Deze kei in wiskunde (hoofddocent wiskunde aan de VU) maakte zich op vele fronten van zijn vakgebied nuttig. Toch vindt hij ook nog tijd voor het secretariaat van de Historische Kring Laren, voor het bestuursvoorzitterschap van de Stichting Epsilon en als trekker van het onderzoeksproject ’Laren in WO II’.

A. Henny (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) is de achterkleinzoon van Maria Montessori, die dit jaar 150 jaar geleden werd geboren. Hij is geridderd vanwege zijn vele activiteiten ten behoeve van Montessori’s historische en actuele betekenis in het onderwijs, wereldwijd, en als hoeder van het Montessori Universum.

Soest

J. de Koning (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is onderscheiden als medeoprichter en bestuurslid van de Vereniging Vrij Polderland (VVP) in Soest. Daarnaast zet hij zich in voor de ontwikkeling van de lokale kiesvereniging Gemeentebelangen Groen Soest en voor de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS).

G Kenter (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is zeventien jaar lang actief geweest voor de Zonnebloem Soesterberg, als voorzitter en secretaris. Ook is hij al decennia actief als chauffeur en bijrijder op de seniorenbus van de Stichting Welzijn Ouderen Soest en als vrijwilliger voor het Ontmoetingscentrum De Drie Eiken in Soesterberg.

Zijn verdiensten voor het milieu bezorgden R. Kleinegris (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) een onderscheiding. Hij raapt al vele jaren zwerfafval en ging de noodzaak daarvan ook uitdragen onder de schooljeugd. Door zijn inzet is het keurmerk ’Afval Vrije School’ ontwikkeld. Dit keurmerk is al diverse malen uitgereikt.

V. Stolwijk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) zet zich op verschillende manieren in voor haar medemens. Zo stuurt zij kaarten bij lief en leed, is zeer milieubewust en actief om het milieu niet te schaden. Maar is ook erg actief in haar bridgeclub.

R. van Es (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is gedecoreerd omdat hij zich al twintig jaar inzet voor de Protestantse Gemeente Soest. Ook Radio Soest mag al 45 jaar rekenen op de inzet van Van Es.

Stichtse Vecht

P. van Bekkum-van Breukelen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) wordt vooral onderscheiden vanwege haar langdurige vrijwilligerswerkzaamheden en verdiensten voor kerk en samenleving, zowel in haar woonplaats Breukelen als daarbuiten. Tot op de dag van vandaag is zij breed betrokken bij alles wat er speelt binnen de kerk, ondanks haar leeftijd van 84 jaar. Daarnaast heeft zij in 2013 de fusie begeleid tussen Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg en Thuis Sterven.

C. Schot-Ruiter (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) heeft veel betekend - en doet dat nog steeds - voor de Vreelandse gemeenschap, op zowel bestuurlijk, sportief als op uitvoerend terrein. Ze is sinds 1993 actief bij gymnastiek- en Sportvereniging DOS, waar ze erelid is. Als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente beheert ze onder meer de Nicolaaskerk. Ze is zeer betrokken bij de plaatselijke EHBO.

M. Terra-Olijhoek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) heeft zich langdurig ingezet voor De Mozarthof in Hilversum, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren, eerst als directeur en na haar pensionering in 2005 als vrijwilliger. Ouders en leerlingen dragen haar op handen.

L. Vriesinga-Uitzinger (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) uit Maarssen krijgt haar onderscheiding vooral voor haar grote verdiensten voor de Stichting Welzijn Ouderen Maarssen (SWOM), het latere Welzijn Stichtse Vecht. Zij initieerde voorts de Stichting Activiteitenbus en verleende veel ondersteuning bij de oprichting van het ouderencentrum De Vondel in Maarssen. Ook bij diverse andere verenigingen en stichtingen is zij zeer actief betrokken.

Weesp

Waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove heeft aan F. Bodisco Massink-Jongejans - actief bij de Stichting Vrienden van de Weesper Synagoge - telefonisch meegedeeld dat zij op een nader te bepalen tijdstip een koninklijke onderscheiding uitgereikt gaat krijgen. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wijdemeren

W. Blom (Loosdrecht; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) is als jachthavenondernemer al jaren actief betrokken bij de watersportsector, bij de HISWA, het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, het Loosdrecht JazzFestival, Hervormde Kerk, ijsclub en rotaryclub.

Y. Corbeek (Nederhorst den Berg; Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is sinds 1981 vrijwilliger en ouderling bij de protestantse gemeente, en als lange tijd actief tijdens voor jaarlijkse collecteweek van het Longfonds.

D. Groenewegen (Loosdrecht; Ridder in de Orde van Oranje- Nassau) was tot en met 2019 huisarts in Driebergen en heeft erg veel betekend voor de gezondheidszorg, zowel landelijk als regionaal.

M. van Klaveren-Koster (Kortenhoef; Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is of was als vrijwilliger actief bij carnavalsvereniging De Turftrappers, woonzorgorganisatie Inovum (locatie Veenstaete) en in de Antoniusparochie.

C. Linse (Breukeleveen; Officier in de Orde van Oranje-Nassau) heeft vanuit zijn functie als chemicus een aantal belangrijke en bijzondere nevenfuncties bekleed, onder meer bij Association of Plastic Manufacturers, Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Stichting voor Technische Wetenschappen (STW), Stichting Ondernemersklankbord en Museum Het Grachtenhuis.

S. Luijer (’s-Graveland; Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is al lange tijd actief in de Wijdemeerse dorpen. Onder meer bij muziekvereniging Amicitia en de Hervormde gemeente in Kortenhoef, het Weekblad Wijdemeren en de Nieuwsster, avondvierdaagse. en Gemeenschapsfonds Wijdemeren.

N. Lunenburg (’s-Graveland; Lid in de Orde van Oranje-Nassau) bevordert met zijn Stichting Nico Lunenberg ontwikkelingshulp voor hulpbehoevende jongeren, van kwenia tot Bali. Ook is hij actief bij de Stichting Wamoto Samburu.

J. Treur (Nederhorst den Berg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is sinds 2000 lid van de vrijwillige brandweer in Nederhorst den Berg en is zeer actief op en rond de brandweerpost.

J. Zeinstra (Breukeleveen: Officier in de Orde van Oranje-Nassau) is als agrarisch ondernemer zeer betrokken geweest bij de veehouderij. Zo zette hij zich belangeloos in voor de Dairy Campus in Leeuwarden en de opleiding International Business and Management Studies (IBMS). Daarnaast heeft hij zich ingespannen voor de Friese cultuur en het cultuurbehoud.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen