Premium

Leerlingen De Branding Den Oever werken nu weken op de computer, maar ’digitaal onderwijs is niet de oplossing’

Leerlingen De Branding Den Oever werken nu weken op de computer, maar ’digitaal onderwijs is niet de oplossing’
Jace van der Weiden (7) maakt zijn huiswerk onder toeziend oog van kat Damian.
© Foto De Branding
Den Oever

In de periode dat ze gesloten waren, gaven veel scholen onderwijs op afstand via de computer. Directeur Erica Benard van Daltonschool De Branding in Den Oever denkt niet dat digitaal onderwijs dé oplossing is. ,,Leren via de computer is minder effectief dan leren door te doen. Wij geven leerlingen mondelinge instructie op maat via de computer, maar hun werk maken ze op papier.’’

De Branding telt 35 leerlingen en die gebruikten de afgelopen weken allemaal een computer. Wie er geen tot de beschikking had, kreeg er een te leen. Al voorzien van de nodige software en klaar om te gebruiken voor de digitale lessen.

,,We zijn niet anti-computer’’, aldus Erica Benard. ,,Op De Branding zetten we computers bewust in. Ze zijn het middel, niet het doel. Leerlingen krijgen computerles, met dien verstande dat het meestal wordt gecombineerd. Tijdens een les begrijpend lezen krijgen de leerlingen een tekst over przewalskipaarden. Dan moeten ze iets opzoeken over hoefdieren. Die basiskennis helpt hen later als ze over de Oostvaardersplassen lezen. Maar opzoeken kan ook met een encyclopedie.’’

Ze voegt er aan toe dat deze manier van werken overigens niet standaard is voor elke Daltonschool.

’Digitale dementie’

Door de computer voor van alles in te zetten wordt het geheugen minder gebruikt. ,,Dat blijkt uit onderzoek van hersenwetenschappers, onder andere van psychiater Manfred Spitzer. Hij schreef er het boek ‘Digitale dementie: hoe wij ons verstand kapotmaken’ over. Onthouden waar je iets kunt vinden, maakt je niet slimmer en laat je hersenen niet groeien. Je maakt als het ware geen zijweggetjes aan in de hersenen. Die maken je juist slim en inventief.’’

De zijweggetjes komen er door dingen te doen en te ervaren. ,,Bij sommen over ruimtelijk inzicht kun je kinderen zelf laten uitzoeken hoeveel blokken er in een flatgebouw zitten. Door het ze na te laten bouwen op schaal. Dan zien ze hoe zoiets eruit ziet. Ze voelen en onderzoeken het. Op latere leeftijd heb je profijt van deze aanpak. Op hun twintigste zijn mensen namelijk niet meer in staat om deze zijweggetjes aan te maken.’’

De school heeft in de afgelopen weken opdrachten per mail gestuurd. Instructies gingen via Google Meet. ,,We hebben ons onderwijs zoveel mogelijk op de gebruikelijke wijze voortgezet’’, vertelt Benard. ,,Via Google Meet geven we instructie in kleine groepjes. Zo krijgt elk kind les op zijn eigen niveau, net zoals we op school doen.’’

Verantwoordelijk

Het thuiswerken gaat volgens haar veel leerlingen van De Branding goed af. Ze leren op haar school sowieso al hoe ze hun dag indelen en dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes. ,,We hebben nauw overleg met de ouders. Kinderen hebben een toets gekregen - niet voor een cijfer - zodat gekeken kan worden of ze hun doelen hebben gehaald. Problemen kunnen ze zelf oplossen. Wanneer ze iets niet snappen, krijg ik een mailtje van hun. Dat hoeft een ouder niet te doen, leerlingen nemen hun eigen verantwoordelijkheid.’’

Ze kijkt ernaar uit om de leerlingen weer in de school te kunnen verwelkomen. ,,Dan kunnen we ook weer meer aandacht besteden aan onze kernwaarde samenwerking. We richten tijdens de vakantie onze school verder in. Er moeten tafels weg om ruimte te creëren. Er komt een looproute naar het toilet. Het is fijn als kinderen hier weer leuke dingen kunnen doen, samen dansen, elkaar weer lekker ontmoeten.’’

Meer nieuws uit Schagen e.o.