Premium

GroenLinks Langedijk boos over kappen en rooien van Dorpsbosje in Noord-Scharwoude

GroenLinks Langedijk boos over kappen en rooien van Dorpsbosje in Noord-Scharwoude
Kaalslag langs de provinciale weg N504 in de noordelijk gelegen deel van Noord-Scharwoude.
© Foto JJFoto.nl / Jan Jong
Noord-Scharwoude

De GroenLinks-fractie in Langedijk is boos over het rigoureuze kappen en rooien van het Dorpsbosje in Noord-Scharwoude. Raadslid Maurice Schoutsen heeft er nu twaalf schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Het college van Langedijk besloot in november vorig jaar te bekijken wat de mogelijkheden zijn om het terrein van aannemer H. Wijman aan de Spoorstraat 46 ten noorden van de N504 te herontwikkelen als woningbouwlocatie.

Er dient daartoe een wijziging van het bestemmingsplan geïnitieerd te worden. Een bijkomende eis van het college is dat een tweede ontsluitingsweg (naar de Gedempte Achterburggracht) gerealiseerd wordt. Die zou dan dwars door het zogenaamde Dorpsbosje gerealiseerd moeten worden. De bomen van dit bosje zijn ergens aan het eind van de jaren tachtig tijdens een gemeentelijke ’Boomplantdag’ geplant door schoolkinderen.

Vergunning

Wat GroenLinks stoort is dat de voorbereidingen voor het bouwen van de woningen op de Woningbouwlocatie Spoorbuurt al ter hand zijn genomen door de beplanting en de bomen op en nabij de beoogde woningbouwlocatie alvast maar te kappen en te rooien. ’Naar wij kunnen beoordelen hebben deze voorbereidingen plaatsgevonden zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend is’, stelt Schoutsen.

Hij wil weten wanneer en door wie er vergunning om deze bomen te kappen is verleend. En mocht er geen vergunning zijn verleend: waarom is er door de gemeente afgezien van handhaving? De partij ziet graag ook dat de opdrachtgever van het rooien van de bomen aangeschreven wordt om ter plaatse bomen te herplanten.

Het raadslid noemt het Dorpsbosje ’onderdeel van de ecologische structuur van Langedijk’. Hij is ook wel benieuwd naar de reacties van de school of de scholen, die eertijds aanwezig waren bij het planten van het bosje.

Het collegebesluit roept ’enige vragen’ op bij GroenLinks, met name of en hoe de ecologische waarden van de beoogde locatie afgewogen zijn tegen de belangen van de projectontwikkelaar.

Daarnaast is in het besluit van november 2019 aangegeven dat deze ontwikkelaar omwonenden en andere belanghebbenden, conform de geest van de Omgevingswet, bij de plannen moet betrekken. Niet duidelijk echter is wie daartoe gerekend moeten worden, aldus Schoutsen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen