Wegversmallingen op Alkmaarseweg in Beverwijk en Rijksstraatweg in Heemskerk om automobilisten te ontmoedigen: aanleg half april

Wegversmallingen op Alkmaarseweg in Beverwijk en Rijksstraatweg in Heemskerk om automobilisten te ontmoedigen: aanleg half april
Beverwijk

Er komen wegversmallingen op de Alkmaarseweg in Beverwijk en Rijksstraatweg in Heemskerk. Automobilisten moeten op elkaar wachten om te passeren. De aanleg start half april.

Ook worden de verkeerslichten op het kruispunt Plesmanweg zodanig aangepast dat verkeer minder vaak en minder lang groen licht heeft.

Het zijn de eerste maatregelen die de gemeenten Beverwijk en Heemskerk nemen om automobilisten te ontmoedigen de Alkmaarseweg-noord in te slaan richting Heemskerk of de Rijksstraatweg richting Beverwijk.

Omwonenden hebben last van het vele verkeer dat bovendien harder rijdt dan de toegestane dertig kilometer per uur. En fietsers en voetgangers voelen zich niet veilig. Voor het doorgaand verkeer is er een alternatief: omrijden via de Binnenduinrandweg. De gemeente Beverwijk gaat ook borden neerzetten met deze voorkeursroute.

Afgesloten

Als proef is de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg vorig jaar vier maanden afgesloten geweest. Die oplossing bleek maar gedeeltelijk te werken. Toch nam nog veel verkeer de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg en ook de wijk om de straten heen ondervonden meer hinder van verkeer.

Vandaar dat er gekozen is voor een oplossing op de wegen zelf. Er komen smalle vluchtheuvels, zichtbaar door zuiltjes op de heuvels en markeringen op de weg. In totaal komen er drie, ter hoogte van de Elzenhof, de Krayenhofflaan en de Kuikensweg.

Er wordt nu gekozen voor maatregelen die de gemeenten snel kunnen uitvoeren. Daarbij kan de inrichting van de weg blijven zoals die nu is.

De gemeenten gaan ook aan de slag met het uitwerken van de definitieve maatregelen. Daarbij worden de bewoners van de Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg en andere belanghebbenden betrokken.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen